Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i Sisimiut søger en A/C-medarbejder med socialfaglige- og eller samfundsvidenskabelig baggrund

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i Sisimiut søger en A/C-medarbejder med socialfaglige- og eller samfundsvidenskabelig kompetencer, der vil være med i Tilioqs dynamiske og kreative sekretariat.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq i Sisimiut søger en A/C-medarbejder, der vil være med til at udvikle og præge handicapområdet med afsæt i FN’s handicapkonvention. Kunne du tænke dig et meningsfyldt arbejde, hvor du gør en forskel for andre mennesker? Så har du nu en enestående mulighed for at blive en del af Tilioqs sekretariat og sammen med sekretariatet sætte vilkårene for personer med handicap på dagsordenen, og påvirke udviklingen på området
 
Om stillingen:
Vi er for tiden en lille sammensat enhed på i alt 3 medarbejdere, hvor samarbejde og fleksibilitet vægtes meget højt. En af A/C-medarbejderens primære funktioner er at bistå handicaptalsmanden med varetagelse af sekretariatsfunktionens administrative del. De administrative opgaver består af budgetlægning og -opfølgning, og afstemninger. Derudover vil være mindre HR-opgaver, hvor du forventes at varetage kontakten mellem ASA og Tilioqs personale. En anden af de primære arbejdsopgaver vil bestå af rådgivning og vejledning af borgere med handicap og deres pårørende sparrer og samarbejder om de fleste opgaver og forventer derfor at du til en vis grad deltager i andre af sekretariatetsopgaver, eksempelvis planlægning og koordinering af projektbaserede indsatser på handicapområdet, udarbejdelse af høringssvar mm.
Som A/C-medarbejder hos Tilioq skal du derfor være robust og klar til mangeartede opgaver.

Handicaptalsmandsinstitutionen er forholdsvis ny og har kontor i Sisimiut. Vi er en uafhængig enhed under Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet. Tilioq arbejder efter nogle lovbundne opgaver.

Du kan læse mere om Lov om handicaptalsmanden her:

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bFFE58690-9A67-40BC-A12D-76052F88F5D9%7d

Vi søger en A/C-medarbejder som:

 • Besidder sprogkundskaber på grønlandsk, dansk og gerne engelsk
 • Har erfaring med administration, regnskab, HR.  
 • Kan arbejde ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang
 • Har en relevant akademisk uddannelse, eksempelvis indenfor socialvidenskab, samfundsfag eller administration og politik og med relevant erfaring.
 • Vi ser gerne at man har viden om personer med handicap eller erfaring inden for social-, handicap- eller sundhedsområdet.
 • Er selvstændig, kreativ, fleksibel, hurtig, proaktiv, glad, og projektorienteret og har overblik og en høj arbejdsmoral.
 • Er god til at formulere dig skriftligt og til at formidle lovstof og projekter og føre gode idéer ud i livet
 • Kan indgå i et teamorienteret arbejdsmiljø og indgå i en tværfaglige projektgrupper og med evne til at kunne rumme forskelligheder i arbejdet med mennesker
 • Er fortrolig med anvendelse af IT, herunder office-pakken og særligt Excel
 • Er fleksibel i forhold til arbejdstider

Da vi er en lille enhed, er det er vigtigt, at vi får den helt rette person til stillingen, og vi ser derfor på ansøgernes samlede kvalifikationer og kompetencer.

Vi tilbyder:

 • En spændende og varierende stilling, hvor du får mulighed for at påvirke udviklingen af en ny institution, og hvor du har stor indflydelse på, hvordan stillingsindholdet omsættes til praksis
 • Et arbejde, hvor du med sikkerhed kan være med til at gøre en forskel
 • Et fagligt miljø, hvor du bliver udfordret af motiverede og kreative kollegaer, ligesom du kan udfordre dem og dig selv
 • En arbejdsplads, der er til for at skabe resultater for mennesker med handicap og løfte områdets generelle faglige niveau
 • En arbejdsplads, hvor forskellighed værdsættes og arbejdsmiljøet tages alvorligt

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig. Tiltrædelsesdato: 1. august 2019 eller efter nærmere aftale

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte handicaptalsmand Christina Johnsen, tlf. +299 55 19 50 eller E-mail: cjo@tilioq.gl

Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://www.tilioq.gl/da
Ønsker du yderligere information om at arbejde i Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl under "job".
Vil du vide mere om Sisimiut, kan du læse mere her: https://www.qeqqata.gl/Emner/Om_kommunen/Byer_bygder/Sisimiut?sc_lang=da

Ansøgning
Opslaget løber til og med 19. juli 2019.

Samtaler forventes afholdt løbende eller senest i uge 30 og foregår enten ved fysisk fremmøde eller via videokonference.

Ansøgninger sendes til cjo@tilioq.gl hvor du vedhæfter ansøgning, CV, uddannelsesbevis(er) og dokumentation for tidligere ansættelser.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning