Gå til hovedindhold
163

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Udenrigstjeneste søger en jurist med interesse for forfatningsret og havret

Er udenrigspolitik og internationalt samarbejde noget for dig? Brænder du for at gøre en forskel for Grønland?

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel søger 1 jurist til ansættelse pr. 1. september eller efter aftale.

Stillingen er i Nuuk med mulighed for udsendelse på et senere tidspunkt.

Dine primære arbejdsopgaver
Stillingens overordnede formål er at give juridisk støtte, vurdering af juridiske tekster og processer samt juridisk rådgivning i forbindelse med sagsbehandlingen indenfor det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område. Du vil bl.a. varetage opgaver inden for havrets- og kontinentalsokkelområdet, samt indgå i handelsaftaleforhandlinger.

Det daglige arbejde er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund. Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at gå i dybden og forholde dig til både ny og eksisterende lovgivning samt juridiske tekster og forslag, hvor der skal tænkes over detaljerne.

Sammen med Departementets øvrige medarbejdere skal du dertil varetage relevante opgaver, såsom:

 • Ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver og generel myndighedsbehandling.
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer.
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.

Om Departementet
Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel Udenrigsanliggender er organisatorisk placeret under Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel. Udenrigsanliggender varetager koordineringen af kontakt og rådgivning i forhold til Selvstyrets internationale relationer, herunder forsvars- og sikkerhedspolitik, bilateralt samarbejde og mellemfolkelige organisationer, samt udenrigshandelspolitik.

Udenrigsanliggender er organisatorisk placeret under Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Handel og Erhverv. Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel består af hhv. Erhvervsafdelingen, Udenrigsafdelingen og Juridisk/Administrativ Afdeling, Repræsentationer i, Bruxelles, Washington DC, Reykjavik og Beijing, samt Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. I alt er der ansat ca. 20-25 medarbejdere under udenrigsområdet.

Dine kvalifikationer og kompetencer 

 • Cand.jur., cand. merc. Jur. eller lignende.
 • Du har muligvis erfaringer fra en lignende stilling
 • Du har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer.
 • Du har erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet.
 • Du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur.
 • Du er selvstændig, proaktiv og har overblik
 • Du har en god dømmekraft og kan skabe resultater.
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt evt. andre sprog er en betydelig fordel.
 • Du fungerer godt med såvel at tage selvstændigt ansvar som at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og rigsmyndighederne i Danmark.

Det tilbyder vi
En arbejdsplads med god energi, imødekommende kollegaer og et uformelt miljø. Udenrigsområdet er ofte præget af travlhed. Vi sparrer med hinanden og særligt i spidsbelastningsperioder arbejder vi sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet. Ledelsen arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest 

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Uiloq Mulvad Jessen, tlf. +299 34 51 68 eller irum@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest tirsdag den 9. august 2022 Tiltrædelsesdato: 1. september 2022 eller efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, udskrift fra kriminalregisteret, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning