Gå til hovedindhold
107

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Statistik søger en AC-fuldmægtig

Om Grønlands Statistik
Vi er den centrale myndighed for grønlandsk statistik. Grønlands Statistiks primære formål er, at sikre et solidt datamæssigt grundlag for politiske og administrative beslutninger og analyser samt for samfundsvidenskabelig forskning. Statistikkens kilder er primært administrative registerdata.
 
Ressortmæssigt er Grønlands Statistik placeret som en enhed under Departementet for Finanser, men det overordnede ansvar varetages af en bestyrelse. Driften er finansieret af en bevilling på finansloven og af opgaver bestilt af private og offentlige kunder.
 
På vores hjemmeside www.stat.gl findes en lang række publikationer, som viser bredden i opgaven. Her kan du også læse mere om Grønlands Statistik.
 
Om Stillingen
Vi søger en kollega til økonomisk statistik. Indenfor økonomisk statistik arbejder Grønlands Statistik med nationalregnskab, betalingsbalance, udenrigshandel, priser, regnskabsstatistik, offentlige finanser og diverse erhvervsstatistikker. De konkrete opgaver aftales med udgangspunkt i interesse og erfaring.
 
Vi forventer, at du

  • Har en relevant videregående uddannelse med hovedvægt på økonomiske fag
  • Er en talstærk analytiker, der er i stand til at fremkomme med velgennemtænkte praktiske løsninger
  • Er initiativrig og har et behov for at opnå et tilfredsstillende resultat
  • Kan arbejde selvstændigt, men formår samtidig at indgå konstruktivt i samarbejde med andre
  • Er god til at formidle komplekst materiale kort og letforståeligt
  • Vægter kvalitet og standarder i dit arbejde

Det vil være en fordel, hvis du                            

  • Har erfaring med SAS-programmering eller et andet programmeringssprog
  • Har et godt kendskab til og indsigt i det grønlandske samfund samt det grønlandske sprog

Vi tilbyder
En arbejdsplads bestående af en Statistikchef, en kontorchef samt 14 medarbejdere. Du refererer til Statistikchefen, men det forventes at du selv formår at tage ansvar og igangsætte udviklingsarbejde.
 
Vi vægter den gode stemning på kontoret højt og støtter hinanden ved behov. Du vil derfor blive en del af et kontor, hvor samhørighed iblandt kollegaer er prioriteret og værdsat.
 
Du får muligheden for selv at sætte præg på dine arbejdsopgaver og gode faglige udviklingsmuligheder i form af udfordrende opgaver samt relevant videre- og efteruddannelse.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte statistikchef Anders Blaabjerg på telefon 34 57 81, e-mail: abla@stat.gl.
 
Ansøgning
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kurususbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning