Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Skattestyrelsen søger Narkohundefører

Grønlands Selvstyre 
Skattestyrelsen 
søger tolder/narkohundefører
 
Har du lyst til at arbejde som tolder/narkohundefører i Kangerlussuaq, hvor Grønlands vigtigste lufthavn ligger.
Skattestyrelsen, der er landets øverste skattemyndighed og som varetager driftsopgaver på skatte-, afgifts- og inddrivelsesområdet, søger en tolder/narkohundefører (skatte- og afgiftskonsulent).

Organisatorisk placering og arbejdsopgaver
Stillingen er placeret i Kangerlussuaq ved Toldfunktionen i Skattestyrelsens afdeling for Faglig Indsats og Kontrol. I forvejen er der ansat en anden tolder med narkohund på stedet, som du skal samarbejde med.
Afdelingen dækker følgende områder: Rådgivning og vejledning af borgere og virksomheder, ar-bejdsgiverkontrol, ligning og revision af selskaber og større erhvervsdrivende mv. samt toldfunktion.
Du skal som tolder/narkohundefører primært varetage følgende opgaver:

  • Kontrol af rejsende flypassagerer
  • Kontrol af luftfragt, post- og skibsforsendelser
  • Fysisk kontrol af fly og skibe mv.
  • Tilsyn med og uddannelse af toldmedarbejdere på kysten
  • Administrative opgaver forbundet med toldopgaver herunder risikoanalyse, kontrol af ind- og udførselsdokumenter mv.

Derfor skal du påregne en del rejseaktiviteter om året.
Du vil blive oplært i Skattestyrelsen på følgende:
 

  • Relevante lovgivning om ind- og udførsel af varer og ved indrejse
  • Fagssystemer herunder internt- og eksterne IT-systemer og scannere
  • Hundefører uddannelse og kurser både i Grønland og Danmark
  • Generelt om kontrolstrategi og temadage om toldopgaver
  • Specialuddannelse i lukkede rum i skibe hhv. i Danmark og Grønland

 
Oplæring vil foregå i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk og ved eksterne uddannelsessteder.

Kvalifikationer
Vi forventer at du som ansøger til stillingen besidder en naturlig autoritet, er god til at kommunikere og være dialog med andre, fungere godt såvel i grupper som selvstændigt, har gode samarbejdsevner, kan varetage et til tider krævende fysisk arbejde, er udadvendt, har gode sproglige egenskaber på grønlandsk, dansk og engelsk.
Gode evner med hund og gerne erfaring med tjenestehund vil ligeledes være en fordel.
 
Henvendelse vedrørende jobbet
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Faglig leder Uvdloriánguaĸ Hansen, tlf. (+299) 34 65 83, e-mail uvh@nanoq.gl
Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamens-beviser m.v. fremsendes online via naalakkersuisut.gl

Tiltrædelse pr. 1. februar 2020 eller efter nærmere aftale.

Sidste ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest 16. december 2019.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning