Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen søger kontorfuldmægtig til inddrivelsens administrationskontor

Ved Skattestyrelsen er en stilling som kontorfuldmægtig ledig til besættelse pr. 1. juli 2023 eller efter nærmere aftale.

Stillingen er organisatorisk placeret ved inddrivelsesafdelingen med arbejdssted ved Skattestyrel-sens kontor i Maniitsoq.

Arbejdsopgaver:
Inddrivelsesafdelingen varetager opkrævning og tvangsinddrivelse af alle typer af offentlige krav.
Primært med tvangsinddrivelse i forhold til borgere og selvstændige. Der forudsættes derfor evne til selvstændig sagsbehandling og gerne kendskab til den relevante lovgivning vedrørende inddrivelse, regnskabsforståelse samt gode formulerings- og forhandlingsevner i forhold til skyldnere.

Kontorfuldmægtigen vil primært beskæftige sig med at udførelse af daglige opgaver indenfor administrationskontoret. Primært dødsbobehandling, besvarelse af straks afklaringer, postfordeling, nordiske fordringer samt andet forefaldende arbejde.

Du skal herudover deltage i alle øvrige inddrivelsesopgaver samt tværgående opgaver i samarbejde med andre afdelinger ved Skattestyrelsen.

Der er p.t. 25 medarbejdere ved inddrivelsesafdelingen, som har kontorer placeret i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut og Ilulissat. Deraf er de 6 medarbejdere placeret ved inddrivelsens administrationskontor i Maniitsoq.

Du vil referere til kontorchefen ved inddrivelsesafdelingen.

Kvalifikationer:
Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse eller en lignende administrativ uddannelse, kombineret med relevant joberfaring, samt gode IT kundskaber og at du kan arbejde selvstændigt, engageret, stabilt og ansvarsbevidst samt have gode formulerings- og forhandlingsevner.

Det vil være en fordel, at du er dobbeltsproget grønlandsk/dansk/engelsk.

Kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund.

Kendskab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler/over-enskomster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettige organisationer.

Bolig:
Der kan ikke anvises personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Henvendelse vedrørende stillingen:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Anna Lynge, direkte tlf. +299 34 55 54/ mail anly@nanoq.gl

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopier af eksamensbeviser fremsendes til:

Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen
Postbox 1605, 3900 Nuuk

Eller via www.naalakkersuisut.gl

Sidste ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 11. juni 2023.
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning