Gå til hovedindhold
162

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen/Økonomiafdeling i regnskabsafdeling søger Skatte/afgiftskonsulent i Maniitsoq

I Skattestyrelsen er en stilling som Skatte/afgifts konsulent er ledig til besættelse. 1. juli 2023 eller efter nær­me­re aftale.
Organisatorisk placering og afdelingens arbejdsopgaver:


Stillingen er placeret i Økonomiafdelingens regnskabskontor i Maniitsoq.
Regnskabskontoret varetager opkrævninger, bogføring af indbetalinger og udbetalinger, afstemninger af debitorer samt finanskonti hver måned.
Derudover skal vedkommende lave ad hoc-opgaver.

Kvalifikationer:
Skattestyrelsen forventer derfor at du er god til selvstændigt at foretage sagsbehandling.
Kend­skab til området og lovgivningen samt regnskabsforståelse.

Du skal være servicemindet, du kan lide at lære nyt og er ikke bange for at kaste dig ud i nye opgaver. I forbindelse med ansættelse, vil du blive oplært indenfor de ovennævnte arbejdsopgaver.

Vi forestiller os, at du har en kontoruddannelse, eller lignende administrativ uddannelse, kom­bi­ne­ret med re­levant joberfaring samt har gode IT-kundskaber. Du kan desuden arbejde selvs­tæn­digt, er enga­ge­ret, sta­bil og ansvarsbevidst. Ligesom det vil være en fordel, at du er dobbelt sproget grøn­landsk/dansk.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler / overens­komster mellem Grønlands Selvstyre og de pågældende forhandlingsberettigede organi­sa­ti­o­ner.

Bolig
Der kan anvises personalebolig til stillingen, men hvis ansøgeren i forvejen har en personalebolig indenfor Grønlands Selvstyre, kan personaleboligen overtages.
Efter fratrædelse ophæves personaleboligen.

Henvendelse vedrørende stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Kontorchef Kirstine Josefsen tlf. direkte +299 34 55 71 / mail: kijo@nanoq.gl

Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopi af eksamens­be­viser skal fremsendes tydeligt mærket stillingsopslags-nr. 2023/4 til:

Grønlands Selvstyre              
Skattestyrelsen                       
Postboks 1605, 3900 Nuuk

Eller via www.naalakkersuisut.gl
Sidste ansøgningsfrist:

Ansøgning skal være Skattestyrelsen i hænde senest d. 20. juni 2023
 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning