Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre søger en AC-fuldmægtig til Grønlands Fiskerilicenskontrol

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger en systematisk medarbejder til fiskerikontrollens mange udfordrende opgaver.

Arbejdsopgaver

 • Medvirken til udvikling, validering og opfølgning på GFLK’s dataindsamling og behandling;
 • Opfølgning på kvoteforbrug og regelsæt i øvrigt for grønlandske og udenlandske fartøjer;
 • Planlægning og udvikling af nye arbejdsmetoder og arbejdsopgaver herunder indførelse af elektronisk logbøger og risikobaseret kontrol;
 • Deltagelse i udarbejdelse af forslag til ændringer i retningslinjer for fiskerikontrollen og lovgivning, herunder indarbejdelse af internationale forpligtigelser og opfølgning på udviklingen i andre lande vedrørende fiskeriregulering;
 • Lejlighedsvis deltagelse i internationale møder og forhandlinger.

AC-fuldmægtigen vil indgå i ledelsesgruppen samt dublere fiskerilicensinspektøren og souschefen ved eksterne møder etc.

Kvalifikationer
Der søges en person med relevant videregående uddannelse, med

 • gode systematiske, analytiske og planlægningsmæssige evner.
 • indgående kendskab til databehandlingsværktøjer, især regneark, men også databaser og GIS.
 • kendskab til praktisk fiskeri og redskabsteknik mv vil være en fordel.
 • gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.
 • administrativ erfaring fra offentlig eller privat virksomhed er en fordel.

Der forudsættes gode samarbejdsevner, idet arbejdsopgaverne i vidt omfang skal foregå i et tværgående samarbejde med interne, eksterne og internationale aktører i fiskeriet.

Vi forventer, at du er:

 • selvstændig og ansvarsbevidst og
 • løser opgaver loyalt og positivt
 • indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation
 • ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation

Vi ser også gerne, at du:

 • har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold
 • eventuelt er dobbeltsproget grønlandsk/dansk

OM GFLK
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager moniteringen, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

GFLK består af en administrativ afdeling med 17 medarbejdere med en central ledelse. Kontrolkorpset består af 14 fiskeriobservatører, 16 jagt og fiskerikontrollører.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning