Gå til hovedindhold
180

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Selvstyre, Departementet for FIskeri og Fangst. Afdelingschef til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Er du god til ledelse? Har du lyst til at arbejde fagligt bredt i en politisk styret organisation, hvor der ofte skal træffes hurtige og kompetente beslutninger? Så kan vi tilbyde en spændende stilling i et land med storslået natur.
 
Om stillingen:
Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland, og du vil komme til at stå i spidsen for dette, herunder daglig ledelse, drift, nytænkning og langsigtet udvikling.
Du refererer til departementschefen for Fiskeri og Fangst og indgår i departementets chefgruppe. Som chef for VFMG er du fast medlem af Ernæringsrådet og Epidemikommissionen mm..
 
VFMG har i øjeblikket en Ledende Dyrlæge, 4 fuldtidsansatte dyrlæger og 2 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen.
Strukturelt er vi fordelt på 2 lokaliteter i Grønland. En dyrlægestilling er placeret i Qaqortoq og arbejdsopgaverne er primært med landbrugsdyr, kødkontrol og andet myndighedsarbejde. De øvrige medarbejdere, som primært beskæftiger sig med minister og borgerbetjening, slædehunde samt grænsekontrol, tilsyn og andet myndighedsarbejde, er placeret i Nuuk.
 
Dit arbejdssted bliver i Nuuk, hvorfra du skal lede og prioritere det overordnede myndighedsarbejde, som bliver forvaltet af medarbejdergruppen. VFMG er en dynamisk arbejdsplads, hvor der kontinuerligt kommer nye opgaver.
 
Nogle af stillingens ansvarsområder er:

 • Det overordnede ansvar for det fødevare- og veterinærfaglige arbejde i Grønland
 • Ledelse, udvikling og visioner for VFMG.
 • Rådgivning af Naalakkersuisoq, Naalakkersuisut, Inatsisartut og departementschefen.
 • Planlægning og implementering af hjemtagelse af veterinær- og fødevareområdet fra Danmark.
 • Medvirke til udarbejdelse af nye love og bekendtgørelser, samt revidering af eksisterende.
 • Planlægning af tilsyn, godkendelser og kontrol med fødevarevirksomheder, herunder kødkontrol.
 • Zoonoseovervågning og dyreværn af f.eks. slædehunde og landbrugsdyr.
 • Aftaler med Fødevarestyrelsen i Danmark, herunder de veterinære EU Border Control Post aktiviteter.

 
 
Om dig:
Du er uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) eller har en anden relevant uddannelse.
 
Vi forventer at:

 • Du har erfaring med ledelse og kan trives i en politisk styret organisation, hvor to dage ikke er ens.
 • Du har international erfaring og forståelse af EU lovgiving samt internationale standarter vedr. veterinær og fødevaresektoren.
 • Du er i stand til at bevare et godt overblik og kan træffe beslutninger i pressede situationer.
 • Du kan engagere og motivere dine medarbejdere, og udvikle deres kompetencer i tråd med de opgaver, der skal løses i afdelingen.
 • Du har evnen til at holde fokus på de overordnede mål, der har en betydning for folkesundhed og dyresundhed i Grønland.
 • Du, som person, har en anerkendende og venlig tilgang i mødet med dine kolleger, samt interne og eksterne samarbejdspartnere.
 • Vi ser gerne, at du er flersproget, i forvaltningen tales grønlandsk, dansk og til tider engelsk.

 
VFMG er en lille afdeling og det kan blive nødvendigt, at chefen i perioder indgår i afdelingens
daglige drift, ligesom der kan forventes rejseaktivitet.
 
Vi håber, at du har et godt humør og trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor alle hjælper hinanden med at få opgaverne løst.
 
Grønland byder på storslået natur og rig mulighed for friluftsliv.  Nuuk er en lille by i stadig udvikling og for ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle betingelser end de vante.
 
Løn - og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, sker i henhold til de på ansættelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.
For ansøgere, som allerede er tjenestemandsansatte, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Ledende Dyrlæge Egill Steingrimsson på telefon +299 345353 / +299 530686 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl. Husk venligst, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark.
Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på www.sullissivik.gl og www.naalakkersuisut.gl
Grønlandsk er landets hovedsprog. Hvis det ønskes kan undervisning i grønlandsk tilbydes indenfor den normerede arbejdstid.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 27. januar 2022.
Ansættelsessamtale vil blive afholdt løbende evt. vha. elektroniske medier og ansættelse kan ligeledes ske løbende.
Tiltrædelsesdato er den 1. februar 2022 eller snarest derefter.
Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.
”Søg stillingen nu ”
 
Generelt om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 9 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 56.000 indbyggere.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning