Gå til hovedindhold
201

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Fiskerilicenskontrol søger AC-fuldmægtige

Grønlands Fiskerilicenskontrol søger AC-fuldmægtige

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger systematiske AC-fuldmægtige til fiskerikontrollens mange spændende opgaver.

Arbejdsopgaver

 • Medvirken til udvikling, validering og opfølgning på GFLK’s dataindsamling.
 • Deltagelse i monitering, kontrol og overvågning af fiskeriet, herunder opfølgning på kvoteforbrug og regelsæt i øvrigt for grønlandske og udenlandske fartøjer.
 • Sagsbehandling - f.eks. certificering af fangstattester overtrædelsessager mm
 • Planlægning og udvikling af nye arbejdsmetoder og arbejdsopgaver, herunder indførelse af elektroniske logbøger og risikobaseret kontrol.
 • Deltagelse i udarbejdelse af forslag til ændringer i retningslinjer for fiskerikontrollen og lovgivning, indarbejdelse af internationale forpligtigelser og opfølgning på udviklingen i andre lande vedrørende fiskeriregulering;
 • Deltagelse i internationale møder og forhandlinger.
 • Deltagelse i vagtordning

AC-fuldmægtigen vil indgå i ledelsesgruppen.

Kvalifikationer
Der søges en person med relevant videregående uddannelse med:

 • Gode systematiske, analytiske og planlægningsmæssige evner.
 • Indgående kendskab til databehandlingsværktøjer, især Excel, men også erfaring med databaser, SQL og GIS vil være en fordel.
 • Godt kendskab til Microsoft Office produkter og erfaring med journaliseringssystemer
 • Administrativ erfaring fra offentlig eller privat virksomhed, herunder journaliseringssystemer er en fordel.
 • Kendskab til praktisk fiskeri og redskabsteknik mv. vil være en fordel.
 • Gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk.
 • Kendskab til grønlandsk sprog er en fordel.. 

Der forudsættes gode samarbejdsevner, idet arbejdsopgaverne i vidt omfang skal foregå i et tværgående samarbejde med interne, eksterne og internationale aktører i fiskeriet.

Vi forventer, at du:

 • Er selvstændig og ansvarsbevidst.
 • Løser opgaver loyalt og konstruktivt.
 • Ønsker at arbejde i en uformel, men seriøs organisation.
 • Er indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation.

Vi ser også gerne, at du:

 • Har kendskab til det grønlandske samfund og forståelse for samfundsforhold.
 • Evt. er dobbeltsproget grønlandsk/dansk.

OM GFLK
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) varetager monitering, overvågning og kontrol af det grønlandske fiskeri, fangst og jagt. GFLK har som hovedmålsætning, at sikre overholdelse af Grønlands Selvstyres fiskeri- og fangstlovgivning og herunder også de regler, som udstedes i henhold til bilaterale fiskeriaftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri. Arbejdet foregår i et tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri og Fangst

GFLK består af et hovedkontor i Nuuk samt 3 regionskontorer i Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Der er 14 medarbejdere på hovedkontoret, som er organiseret i en administrationssøjle, en søjle for it og internationalt samarbejde samt en kontrolsøjle med et kontrolkorps bestående af 13 fiskeriobservatører, samt 3 regionskontorer med samlet 17 fiskeri- og jagtkontrollører.

 


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning