Gå til hovedindhold
70

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) søger 2 kontrollører til regionskontoret i Sisimiut

Fiskeri- og jagtkontrollørerne har til opgave at påse, at love og regler vedr. fiskeri, fangst og jagt bliver overholdt. Som led i etableringen af vores nye regionskontor i Sisimiut søger GFLK 2 fiskeri- og jagtkontrollører. Kontrollørerne skal gerne have erfaring med fiskeri- og jagtkontrol.

Opgaver
Deltagelse i kontrol af fiskeri, fangst og jagt samt kontrol med fredede områder og ørredelve, herunder med kontrol af licenser, garn, redskaber, jagtbeviser og jagtudstyr. Skal orientere fiskere, fangere og jægere samt kommunale myndigheder om love og regler på området samt udarbejde skriftlig indrapportering til GFLK. Kontrolløren skal endvidere deltage i vedligeholdelse af udstyr i forbindelse med kontrollen samt som ansvarshavende i forbindelse med planlægningen af diverse togter og kontrolbesøg. Der må påregnes nogen rejseaktivitet til forskellige kampagner rundt omkring i Grønland.

Kvalifikationer for fiskeri- og jagtkontrolløren
Ansøgeren har kendskab til fiskerilovgivningen og jagtområdet.
Det er en stor fordel, hvis ansøgeren allerede har erfaring fra kontrolarbejde.
Ansøgeren skal kunne formidle informationer om lovgivningen til kommunerne og befolkningen.
Ansøgeren skal have kendskab til EDB og i øvrigt være parat til at tage eventuelle efteruddannelseskurser.
Sprogkundskaber: grønlandsk og dansk i skrift og tale. Det vil være en fordel, hvis du også taler engelsk.
Ansøgeren skal kunne dokumentere en ren straffeattest.

Personlige egenskaber
Ansøgeren skal være stabil og rolig og god til at samarbejde.
Ansøgeren skal være i stand til at arbejde selvstændigt, og det er en fordel, hvis ansøgeren er rejsevant.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning