Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG - Vejleder til team for unge- og vejledningsindsatser

Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked søger en vejleder med erfaringer i projektarbejde og udvikling af ungeprojekter, der har til formål at styrke unges faglige og personlige kompetencer med en målsætning om uddannelses- eller arbejdsmarkedsparathed.

Vejlederens rolle vil være at være en del af team for udvikling af opkvalificerings- og kompetenceløft i bygder og yderdistrikter og udvikling af nye initiativer særligt for unge, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse. Indsatsernes karakter baseres særligt ud fra værdierne om motivation, medansvar, fællesskab, kompetenceudvikling og dialog. Indsatserne kræver en solid forståelse for de unges udfordringer og hvilke initiativer, der virker i praksis. Derudover kræver det en løbende dialog med kommunale myndigheder, Majoriaq, folkeskolen og andre interessenter.
Vejlederen vil desuden skulle medvirke til at udvikle og kvalitetssikre vejledningen på Majoriaq især i forbindelse med uddannelses- og praktikpladssøgning.

I stillingen forudsættes specialviden om indsatser for unge med et fokus på uddannelsesvejledning. Vejlederen vil blive en del af en team med 3 medarbejdere, der skal sikre et tværfagligt samarbejde.

Teamet for ungeindsatser skal bistå departementet med udarbejdelse af nye initiativer, der bedst muligt kan tiltrække unge med specielle udfordringer og give dem den fornødne motivation til at komme videre i tilværelsen. Teamet vil derudover bidrage til det faglige arbejde med hensyn til udarbejdelse af strategier, evalueringsopgaver og politiske indstillinger mm. Ansøgere skal desuden være indstillet på meget rejseaktivitet.

Placering er i udgangspunktet i Nuuk, men ved de rette ansøgere kan indgås aftale om anden placering såfremt, at det viser sig at være mere hensigtsmæssigt. Tiltrædelsesdato er den 1. december 2019 eller efter aftale.

Arbejdsopgaver:

 • Gennemførelse og styring af projekter, implementering og opfølgning ift. vejledning
 • Medvirke i styre- og arbejdsgrupper
 • Styrke vejledningsindsats der foregår i Majoriaq centrene
 • Udredning og undersøgelse af konkrete opgaver
 • Udarbejdelse af rapporter og evalueringer
 • Opgaver i samarbejde med den øvrige stab
 • Ad-hoc opgaver

Kvalifikationer:

 • Du har stor indsigt i grønlandske forhold og de udfordringer, de unge står overfor
 • Du er god til at samarbejde og til at påvirke omgivelser særligt i forhold til unge
 • Du er god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt
 • Du kan arbejde både selvstændigt og i team
 • Du har erfaring med vejledning, projekter og udviklingsopgaver
 • Du har godt kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Du har en vejledergrunduddannelse

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos afdelingschef Lona Lynge på 34 56 24 eller loly@nanoq.gl.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning