Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Projektmedarbejder i Skattestyrelsen

Har du passion for projektarbejde og projekt­le­del­­se?
Så har Skattestyrelsen en plads klar til dig.
Kan du lede implementering af arbejdsprocesser, IT-systemer og processer til at spille sammen med medarbejdere på en værdiskabende måde, med høj kvalitet og procesbeskrivelse som resultat?
I Skattestyrelsen er en stilling som proceskonsulent/projektmedarbejder ledig til besættelse i Nuuk 1. juni 2019 eller efter nærmere aftale.

Baggrund
Skattestyrelsen er i gang med at digitalisere mange af vores manuelle arbejdsgange og processer, her­under indførelsen af det kommende fælles offentlige økonomisystem Prisme.

Dine arbejdsopgaver
Din grundlæggende opgave bliver at koordinere projektopgaver sammen med det nuværende team. Du vil få en vigtig rolle i at få projektopgaverne koordineret mellem ERP-sekretariatet, eksterne samar­bejds­­parter samt Skattestyrelsens interne afdelinger.
Du skal arbejde med forandring for øje, ved brug af kendte LEAN metodikker. Du vil få en helt central rolle til en sikker implementering, kommunikation og forankring af processer og projekter.
 
Opgaverne har ofte karakter af projekter med dertil hørende projektstyring. Det vil derfor være en stor fordel at du har Prince2 eller tilsvarende projektstyringsuddannelse. Du kommer til at deltage i Skatte­styrelsens mange spændende projekter og opgaver med forskellige roller. Du kommer til at arbejde med projekter og opgaver på tværs af Skattestyrelsens afdelinger og på tværs af Selvstyrets departe­menter.

Kvalifikationer
Du trives med ansvar for en forskelligartet opgaveportefølje med flere sideløbende projekter. 
Du er en dygtig projektmedarbejder, som gennem samspil med kolleger og ledere på tværs af faglig­heder og niveauer, får styrelsens processer og procedurer vedligeholdt og opdateret. Vi forventer, at du er punktlig og dokumenterende, tænker struktureret og systematisk og kan sælge budskabet i forhold til kolleger og samarbejdsparter. Det er derfor en fordel at du er visuel stærk i din kommunikation.

Vi forventer at du kan arbejde selvstændigt i et til tider travlt miljø, at du har et indgående kend­skab til offentlig administration, samt har gode formulerings- og formidlingsevner.
Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske sprog og/eller kultur, ligeledes vil det være et plus at du har kendskab til persondataret, herunder databehandleraftaler, leverandørkontrakter mv.
For den rette kandidat vil der være mulighed for ansættelse som specialkonsulent.  


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning