Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag Professionsfaglærer til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik

Tæt kontakt til hver enkelt studerende, små hold, gode rammer for undervisning, tværkulturelt miljø, mulighed for indflydelse på opgaverne - er det noget for dig?

Vi har 1 fast stilling som professionsfaglærer på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik, er ledig til besættelse pr. 1. december 2021 eller efter aftale.

Ansættelsesperioden på professionsfaglærer-niveau er 4 år.
Professionsfaglærer skal inden afslutningen af det 4. ansættelsesår have erhvervet en relevant kandidat- eller mastergrad. Herefter overgår professionsfaglæreren til en stilling som studieadjunkt.

Arbejdsopgaver:

 • Undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige videnskabsområder
 • Vejledning og afvikling af eksaminer
 • Samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen.
 • Alt efter kvalifikationer deltagelse i udviklings - og forskningsprojekter

Vi kan tilbyde

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • Aktivt forskningsmiljø i udvikling
 • Engagerede og motiverede kolleger

Kvalifikationer

 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse
 • Interesse for, viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
 • Klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske
 • Såfremt ansøgeren ikke har videreuddannelses på master på 90 ects point eller kandidatniveau vil der blive stillet krav om at videreuddannelse påbegyndes inden for 2 år.

Ansøgningen bedes vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand.
Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden https://nun.gl/Emner/Autorisation?sc_lang=da

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Anna Kleist Egede, +299 385903
Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og institut for Sygepleje og Sundhedsforskning på www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987.
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik


Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning