Gå til hovedindhold
106

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG: Paarisa søger en chefpsykolog til støtte- og behandlingstilbud til personer med seksuel krænkende adfærd

Socialstyrelsen søger en erfaren psykolog med interesse for sexologisk behandling, som vil være med til at sikre fremdrift i et nyopstartet initiativ og medvirke til at skabe meningsfulde forandringer på forebyggelsesområdet.

Om stillingen
Du vil skulle stå i spidsen for udvikling og implementering af et nyt støtte- og behandlingstilbud for personer med seksuel krænkende adfærd over for børn. Indsatsen er forankret i ”Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022”.
 
Implementeringen sker i samarbejde med Sexologisk Klinik i Danmark, som bistår med uddannelse, supervision og rådgivning. Du vil således indgå i et behandlingsnetværk med høj faglighed og vil have mulighed for at uddanne dig inden for et specialområde.
 
I samarbejde med projektleder skal du være med til at udvikle en model for en helhedsorienteret indsats målrettet voksne personer med seksuel krænkende adfærd. Behandlingstilbuddet skal varetage tre kerneopgaver: udredning og behandling, resocialisering samt praksisorienteret forskning. Du vil have stor indflydelse på planlægning og udførelse af arbejdet samt medvirke til at skabe netværk og samarbejdsaftaler på tværs af sektorer og faggrupper.
 
Som chefpsykolog skal du være med i arbejdet om at etablere et fagligt stærkt behandlingsteam, udarbejde behandlingsplaner for klienter, planlægge uddannelsesforløb og selv indgå i behandlingsteamet. Du skal samtidig være med til at indsamle viden på området til kvalitetssikring af indsatsen og udvikling af evt. andre nødvendige tiltag.
 
Det forventes, at du kan skabe hurtig fremdrift i implementeringsfasen, sikre et godt samarbejde i behandlerteamet samt skabe et konstruktivt samarbejde mellem lokalt ansatte behandlere, eksterne samarbejdspartnere, eksperter fra Danmark og på tværs i Socialstyrelsen.
 
Ydermere ser vi gerne, at du har kompetencer inden for projektarbejde samt stærke kommunikative færdigheder. 
 
Dine arbejdsopgaver vil bl.a. bestå i:

 • Medvirke til udvikling og implementering af støtte- og behandlingstilbud til personer med seksuel krænkende adfærd
 • Indgå i behandlingsarbejdet vedrørende sexologisk behandling
 • Udvikle behandlingsplaner og –strategier samt klinisk relevant data og evalueringsmateriale
 • Bidrage med indhold til oplysnings- og kampagnestrategi
 • Udvikling af resocialiserende initiativer og rådgive fagfolk
 • Planlægge uddannelsesforløb for medarbejdere og øvrige netværk
 • Bidrage til analyser i forbindelse med dataindsamling på området


Vi søger medarbejder, der:

 • Er en erfaren psykolog
 • Har eller hurtigt kan opnå ekspertise inden for sexologisk behandling
 • Har kendskab til projektarbejde og arbejder løsningsorienteret
 • Kan sikre gode samarbejdsrelationer på tværs af faggrupper og sektorer
 • Besidder stærke kommunikative færdigheder
 • Har kendskab til det grønlandske samfund og grønlandsk kultur


Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at bidrage til et prioriteret samfundsproblem i Grønland
 • At være en del af et professionelt fællesskab med fokus på den faglige indsats i forhold til behandling af personer med seksuelt grænseoverskridende adfærd
 • Faglig udvikling med tæt supervision og undervisning af specialister fra Danmark
 • Mulighed for stor indflydelse på de daglige arbejdsopgaver og projektet som helhed
 • En arbejdsplads med høj faglighed samt kollegaer med gode værdier og et stærkt sammenhold


Naalakkersuisut og den danske regering blev i oktober 2019 enige om at styrke samarbejdet om indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland og at etablere et fælles tværgående arbejde herom. Arbejdet har resulteret i anbefalinger til 16 målrettede initiativer, hvor støtte- og behandlingstilbud til voksne personer med seksuel krænkende adfærd mod børn er én af dem. Stillingen udspringer således af det grønlandsk-danske tværgående arbejde og er som udgangspunkt tidsbegrænset til udgangen af 2023, men vil evt. kunne forlænges.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen.

Tiltrædelsesdato: 1. januar 2021 eller efter nærmere aftale.

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 6 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen PAARISA, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Myndighedsafdelingen, Foranstaltningsafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef i Paarisa Ditte Sølbeck på ditt@nanoq.gl / +299 346037 eller projektleder Denise Schroeder på deso@nanoq.gl / +299 346658.

Ansøgningsfrist: 09. november 2020 kl. 12:00 (grønlandsk tid).

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning