Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - KONSULENT til Departementet for Boliger og Infrastruktur (mulighed for chefkonsulent eller specialkonsulenttilæg)

Kan du lide at sammenholde fakta og kontrakter, og har du flair for udvikling og struktur? Så er det måske dig vi søger!

Departementet for Boliger og Infrastruktur, som varetager forsikringsområdet for alle Selvstyrets aktiver, vil gerne have opbygget et solidt fundament for den fremtidige administration og drift af forsikringsområdet, herunder; fremtidige udbud på forsikringsmæglerydelsen, dataopsamling til brug for udbud af forsikringsprogrammerne og udvikling i samarbejde med enhederne i Selvstyret.

Med andre ord skal der etableres et fundament, som i fremtiden kan sikre en smidig administration, i samarbejde med blandt andet Selvstyrets forsikringsmægler og systemudvikleren på bygnings- og forsikringsdatabasen.
 
Teamet i afdelingen arbejder tæt sammen og favner en meget bred opgaveportefølje, herunder varetagelse af den overordnede administration af Selvstyrets bygningsmasse, varetagelse af Selvstyrets samlede forsikringer, køb og salg af boliger og ejendomme, og ikke mindst de tilknyttede lovgivninger inden for afdelingens opgaveportefølje. Desuden varetages ansvaret for bevillingsstyring inden for bolig- og ejendomsområdet.

Du vil som Konsulent primært få ansvaret for forsikringsområdet samt ansvar for en løbende kontrol og dialog med boligadministrationsselskabet INI A/S omkring budgetter, regnskaber og andre opfølgningsopgaver - herunder udarbejdelse og rapportering i form af politiske oplæg. Opfølgning på indsatser eller tiltag i relation til Selvstyrets udlejningsboliger indgår ligeledes i stillingen. Yderligere vil du ved kontorchefens fravær skulle forvente at varetage kontorcheffunktionen.

Den nye Konsulent skal især arbejde med:

 • Implementering af udviklingstiltag og løbende ajourføring af Selvstyrets kommende forsikringsdatabase samt Selvstyrets aktivmasse (anlæg, bygninger, boligmasse mm.)
 • Løbende kontrol med Selvstyrets forsikringsområde, herunder løbende opfølgning på økonomiske data samt beregningsmodeller - i samspil med forsikringsmægler
 • Bidrag til udarbejdelse af fremtidige udbud af såvel forsikringer samt udbud på forsikringsmægleropgaven
 • Forhandlingsprocesserne samt sikre aftalegrundlag for Selvstyret


Grønlands Selvstyre søger en person der vil:

 • Bidrage til strategiske analyser og udarbejdelse af nøgletal for arbejdsområderne
 • Bidrage til at gennemføre tilsynsforpligtigelse på lejeboliger, når behovet opstår
 • Analysere og bidrage til at etablere et fundament for implementering af enten lovforslag eller nye tiltag indenfor henholdsvis forsikringsområdet og boligområdet
 • Deltage i det forberedende arbejde ved overdragelse af Selvstyrets boliger til kommunerne
 • Bidrage til finanslovsarbejde, tekstanmærkninger mm.
 • Samt indgå i tværdepartementale arbejdsgrupper


Ansøgere til denne stilling har en uddannelsesmæssig baggrund som f.eks. cand.oecon., cand.merc.jur. eller cand.polit. og/eller besidder en erhvervserfaring der matcher stillingen. (Til den rette ansøger med de rette kvalifikationer, kan der efter gældende regler gives special- eller chefkonsulenttillæg.)

Desuden er det en fordel, hvis du

 • har kendskab til XAL eller tilsvarende økonomisystemer (oplæring kan finde sted)
 • er vant til at begå dig i excel
 • har kendskab til cBrain F2 (oplæring vil finde sted)
 • kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang
 • er loyal, positiv og god til at tilpasse dig til en travl hverdag, og er selvstændig i arbejdet
 • har erfaring med og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre


Du tilbydes et spændende job:

 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces
 • Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger hvor omgangstonen er uformel
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse f.eks. forsikringsmægleruddannelse
 • En arbejdsplads, der mærkbart prioriterer medarbejdernes trivsel
 •  Personalebolig i tilknytning til stillingen

Tiltrædelsesdato er den 1.oktober 2019 eller snarest efter aftale.

Grønlands Selvstyre har indgået samarbejde med Pointer A/S om denne rekruttering. Du er derfor velkommen til at kontakte Direktør Inger Ingvardsen hos Pointer A/S på +45 29 36 86 36 eller på e-mail imi@pointersearch.dk. Enhver henvendelse vil blive behandlet fortroligt.

Ansøgning sendes snarest og senest den 29. august 2019. Samtaler forventes løbende afholdt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning” eller send ansøgning til Pointersearch på e-mail imi@pointersearch.dk

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning