Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG | Jurist til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, landbrug, kontrol samt veterinær- og fødevareområdet. Departementet består af 5 afdelinger, herunder Juridisk, økonomisk planlægningsafdeling, som består af i alt 7 medarbejdere, heraf 4 jurister, samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste opgaver er juridiske og økonomiske opgaver i forvaltningen af de levende ressourcer samt betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
 
Som jurist i afdelingen får du mulighed for, at:

 • Blive ansvarlig for udarbejdelse eller revision af konkrete regelsæt, hvor du følger projektet fra politisk idé til ikrafttrædelse.
 • Varetage besvarelsen af henvendelser fra Ombudsmanden for Inatsisartut.
 • Udarbejde politianmeldelser og efterfølgende udtalelser til Politiet fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
 • Behandle sager om aktindsigt
 • Besvare § 37-spørgsmål fra Medlemmer af Inatsisartut
 • Besvare spørgsmål fra Udvalget for Fiskeri-, Fangst-, og Landbrug
 • Foretage ministerbetjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
 • Udarbejde juridiske notater
 • Vejlede om sagsbehandling og forvaltningsret til departementets øvrige ansatte
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring

Vi forventer, at du

 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, og har interesse for offentlig administration.
 • Både kan samarbejde med andre og arbejde selvstændigt.
 • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Er indstillet på at udføre opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder.
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklingen inden for områderne.

Vi ser gerne, at du

 • Har erfaring fra tidligere ansættelse, men nyuddannede opfordres også til at søge stillingen.
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold.

 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingschef Emanuel Rosing tlf. +299 34 53 32 / e-mail emro@nanoq.gl.  


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.