Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG Ilisimatusarfik, Institut for Læring, søger afdelingsleder

Har du lyst til at stå i spidsen for en uddannelse i udvikling og har du erfaring med undervisning samt pædagogisk ledelse, så er du måske vores nye afdelingsleder!

Afdelingslederen skal indgå i arbejdet med at udvikle en solid og velfungerende uddannelse, som lever op til det ansvar at levere dygtige lærere til folkeskolerne i hele landet.

Kvalitetssikring, praksistilknytning, kompetenceudvikling og forskningsbasering er i højsædet i læreruddannelsen. Dette kræver et godt samarbejde med ansatte, ledelse og eksterne interessenter.

Stillingen som afdelingsleder på Institut for Læring er et udfordrende job og stiller krav om systematik, fokusering og evnen til at se hvordan eget arbejdsområde spiller sammen med og kan optimeres i forhold til de øvrige institutter under Ilisimatusarfik.

Afdelingslederen refererer til institutleder på Ilinniartitsinermik Ilisimatusarfik/Institut for Læring.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Studieledelse, herunder den daglige ledelse for ansatte
 • Studenterkontakt for både centrale og fjernstuderende/decentrale studerende
 • Udvikling af interne arbejdsgange og processer, herunder eksamener og skemalægning
 • Udarbejdelse af semesterbeskrivelser og sikring af semester- og eksamensredegørelser
 • Koordinering af uddannelsesaktiviteter, herunder møder, seminarer og konferencer
 • Sikring af faglig koordinering af vejledere til eksamener og censorer
 • Sikring af god kontakt og et højt niveau af tilfredshed blandt interne og eksterne undervisere, interessenter og samarbejdspartnere
 • Afdelingslederstillingen indebærer også en delvis forpligtelse til undervisning eller forskning

Vi forventer, at du har størstedelen af følgende kvalifikationer og kompetencer:

Faglige kvalifikationer

 • En relevant videregående uddannelse på kandidatniveau  
 • Undervisningserfaring og eventuel forskningserfaring
 • Erfaring med pædagogisk ledelse og tilrettelæggelse af uddannelsesaktiviteter og undervisning på læreruddannelser el. lign uddannelser
 • Indgående kendskab til uddannelse og forskning inden for instituttets kerneområde nationalt og internationalt

Personlige kompetencer

 • Du er tålmodig og formår at opmuntre til et højt præstationsniveau hos dine medarbejdere
 • Du formår at skabe en kultur baseret på strategisk kompetence og inspirere andre til at tænke langsigtet og afsøge muligheder, der kan danne basis for fremtidig udvikling
 • Du arbejder systematisk og lægger vægt på ansvarlighed, kvalitet og struktur i arbejdet
 • Du har evnen at arbejde fleksibelt i forhold til administrative og akademisk faglige opgaver
 • Du er positiv og imødekommende, god til at kommunikere og motivere
 • Du har kendskab til grønlandske samfundsforhold og uddannelsessystem 

Om Institut for Læring
Instituttet har omkring 170 studerende og 30 ansatte og udgør sammen med tre andre institutter universitetet Ilisimatusarfik.

Læreruddannelsen tages centralt, men kan også læses som fjernstuderende. Der udbydes en række efter- og videreuddannelser, og skolerne kan tilbydes behovsorienterede kurser.

Instituttet arbejder både med arbejdsmiljø, forskningsmiljø og det gode studentermiljø. Vi sætter stor pris på den gode stemning og det kollegiale sammenhold.

Vi tilbyder
Du får gode muligheder for at udvikle dit lederskab gennem forskellige lederudviklingstilbud og samtidig styrke din faglighed gennem videnskabelige netværkssamarbejder.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgere til stillinger sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Ansøger må være forberedt på et testforløb.

Ansættelse sker efter aftale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                    
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Yderligere informationer
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til institutleder Britta Lohmann på 38 57 02

Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik 


Om Fællesadministrationen:
Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfik.