Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

GENOPSLAG | Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug søger en jurist

Jurist til spændende juridiske opgaver med fokus på forvaltningsret og lovarbejde for Grønlands vigtigste erhverv. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for: Fiskeri, fangst, landbrug, kontrol samt veterinær- og fødevareområdet. Departementet består af 5 afdelinger, herunder Juridisk, økonomisk planlægningsafdeling, som består af i alt 7 medarbejdere, heraf 4 jurister, samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste opgaver er juridiske og økonomiske opgaver i forvaltningen af de levende ressourcer samt betjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
 
Arbejdsopgaver 
Som jurist i departementet får du mange og forskelligartede arbejdsopgaver. Det er en stilling hvor du har mulighed for at styrke den juridiske bistand til departementets afdelinger og departementets Naalakkersuisoq. De primære arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

 • Udarbejdelse samt revision af konkrete regelsæt, hvor du som ansvarligfølger projektet fra politisk idé til ikrafttrædelse.
 • Varetagelse af besvarelse af henvendelser fra Ombudsmanden for Inatsisartut.
 • Udarbejdelse af politianmeldelser og efterfølgende udtalelser til Politiet fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
 • Behandling af sager om aktindsigt
 • Besvarelse af § 37-spørgsmål fra Medlemmer af Inatsisartut
 • Besvarelse af spørgsmål fra Udvalget for Fiskeri-, Fangst-, og Landbrug
 • Foretage ministerbetjening af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug
 • Udarbejde juridiske notater
 • Vejlede om sagsbehandling og forvaltningsret til departementets øvrige ansatte
 • Foretage juridisk fortolkning
 • Juridisk kvalitetssikring
 • Der kan forekomme mindre rejseaktiviteter

Vi forventer, at du

 • Er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, og har interesse for offentlig administration.
 • Både kan samarbejde med andre og arbejde selvstændigt.
 • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger.
 • Er indstillet på at udføre opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområde, særligt under spidsbelastningsperioder.
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklingen inden for områderne.

 
Vi ser gerne, at du

 • Har erfaring fra tidligere ansættelse, men nyuddannede opfordres også til at søge stillingen.
 • Eventuelt har kendskab til Grønland og grønlandske forhold eller interesse for det grønlandske samfund.

Tiltrædelse snarest efter aftale.
 
Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v. der vil blive afholdt løbende ansættelsessamtaler.
 
Yderligere oplysninger kan indhentes hos afdelingschef Emanuel Rosing tlf. +299 34 53 32 / e-mail emro@nanoq.gl.  

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning