Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag- Adjunkt /Lektor til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab

Spændende stilling med undervisning, forskningstid og udviklingsarbejde i et aktivt miljø - er det noget for dig?
 
Vi har en fast stilling som adjunkt/ lektor (ph.d.) Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på Ilisimatusarfik, ledig til besættelse pr. 1. februar 2019 eller efter aftale.
 
Arbejdsopgaver:

 • undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige vidensområder
 • vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde
 • samarbejde med praktiksteder og studerende i praktik
 • planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen.  

Forskning:

 • alt efter kvalifikationer at udvikle eller indgå i forskningsprojekter nationalt og evt. internationalt
 • være aktiv medvirkende med til at udvikle og understøtte instituttets udviklings-og forskningsmiljø
 • være aktivt medvirkende til at udvikle og understøtte der tværfaglige samarbejde i Grønlands Center for Sundhedsforskning og samarbejde med Det Grønlandske Sundhedsvæsen
 • indgå i råd og nævn efterbehov.  

Vi kan tilbyde:

 • stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • forskningstid efter aftale
 • aktivt forskningsmiljø i udvikling
 • engagerede og motiverede kolleger
 • mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl)  

Kvalifikationer:

 • erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse
 • erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
 • klinisk erfaring som sygeplejerske
 • grønlandsk autorisation som sygeplejerske
 • relevant kandidat og Ph.d. grad  
 • aktiv og engageret personlighed.  

Ansøgningen:
Ansøgere skal klart angive om der søges en stilling som adjunkt eller som lektor. 
Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jfr. bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er).
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolie og pædagogikum).
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure:
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.
 
Til ansøgningen medsendes kopi af autorisations- og eksamensbeviser samt dokumentation for tidligere ansættelser, referencer og fortegnelse over evt. forskningsproduktion.
 
Ansøgningen bedes tillige vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand. Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden www.nanoq.gl/naalakkersuisut/departementer/landslægeembedet
 
Nærmere information om stillinger og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til:
Institutleder Suzanne Møller på tlf.: 38 59 02
 
Læs mere om sygeplejerskeuddannelsen
Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og institut for Sygepleje og Sundhedsforskning på www.uni.gl

Ansøgningsfrist: 15. november 2018 kl. 12:00 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning