Gå til hovedindhold
176

Dette jobopslag er udløbet

Gør karriere indenfor spændende område

Konsulent
Radioforvaltningen i Grønland søger en proaktiv medspiller i fremtidssikring, forankring og udvikling af forvaltningens opgaver.
Du kommer i tæt kontakt med borgere fra hele Grønland i alle samfundslag fra små enkeltmands erhvervsdrivende til store multinationale selskaber både i det private og i det offentlige, luftfartsselskaber og lufthavne, skibe og rederier, maritimskolen og andre myndigheder. Udenlandske arrangører af ekspeditioner til Grønland herunder forskellige universiteter, mineselskaber, turistoperatører og enkelte personer er en fast del af forvaltningens berøringsflade. Arbejdssproget er primært grønlandsk og dansk, men også i høj grad engelsk.

Du får ansvar for udstedelse af certifikater og kaldesignaler;
 • Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC)
 • Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC)
 • Certifikat til betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg (LOC)
 • Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC)
 • Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF-radioanlæg (BEG)
 • Kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i maritime radiotjenester i grønlandsk indregistrerede skibe eller på grønlandske landstationer og sømærker
 • Kaldesignaler og identifikationsnumre til brug for anvendelse af radiofrekvenser i luftfartsradiotjenester i grønlandsk indregistrerede luftfartøjer eller på grønlandske landstationer
 • Du skal afholde prøver i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten til opnåelse af certifikat i kategori A, B og D
 • Udstede personlige kaldesignaler til brug for anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten
 • Udstede kaldesignaler til ekspeditioner i Grønland herunder også mineralefterforskningssteder
 • Generel rådgivning af borgere og virksomheder om egne arbejdsområder
 • Sørge for, der udstedes opkrævning af relevante gebyrer
Du får ansvar for at vedligeholde kartoteker, der vedrører dine arbejdsopgaver. Du skal ved behov være eksaminator, når der afholdes radioprøver. Denne del kan indebære rejseaktivitet i Grønland.

Stillingen kræver, at du har et GOC-certifikat. Har du ikke et i forvejen, vil vi sørge for, at du kommer på kursus inden for en nærmere aftalt periode, f.eks. 6 måneder.
Derudover skal du fremvise ren straffeattest.

Radioforvaltningen er bindeleddet i Grønland og mellem Grønland og resten af verdenen. Radioforvaltningen har mangeartede opgaver herunder udstedelse af tilladelser til brug af frekvenser både lokalt og nationalt. Det være sig til; Radiokæder, FWA, Satellitjordstationer, mobilkommunikation, SNG jordstation, VSAT jordstation, Audio- og videotransmission og reportage.

Der er også forskellige relationer, der skal varetages sammen med Telestyrelsen.
Internationale relationer og relationerne mellem Danmark og Grønland i Telefaglige spørgsmål. Telestyrelsen varetager forvaltningen af radiokommunikationsområdet.
Telestyrelsen varetager også rådgivning af Naalakkersuisut, overvåger udviklingen, udarbejder lovforslag, fører tilsyn. Alt dette i tæt samarbejde med Radioforvaltningen.
Der er således på sigt rig mulighed for faglig og personlig videreudvikling i din karriere.
Det betyder også, at indgangsvinklen til stillingen er bred. Ligesom du gerne må have gennemført enten en administrativ uddannelse som HK’er eller lignende, akademisk uddannelse, radio/tv-tekniker, IT-supporter, IT-administrator, AFIS eller teknisk uddannelse, må du gerne være under igangværende akademisk uddannelse på f.eks. ved Grønlands Universitet eller lignende.
Send os din egen personlige ansøgning, og få en super karriere!

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.   Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning