Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Fuldmægtig med juridiske kompetencer og interesse for sundhedsområdet

Tiltrædelsesdato senest 1.marts 2019. 

Vil du arbejde i krydsfeltet mellem jura, sundhed og politik? Kan du bevare overblikket, selv når dit arbejde er præget af korte deadlines og mange opgavegivere? Og kan du omsætte din faglige viden til konkrete løsninger?
Kan du svarer ja til ovenstående, så kan du være vores nye kollega i ledelsessekretariatet i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse.

Din nye arbejdsplads
Ledelsessekretariatet betjener Sundhedsledelsen og vi mangler en kollega, som både kan tage del i den generelle sagsbehandling samt bidrage med at fortolke og formidle lovgivningen samt de regler, som gælder indenfor det sundhedsfaglige område.
Udover en grundlæggende juridisk forståelse, skal det være naturligt for dig at indgå i en anerkendende dialog og yde en høj borgerservice, da du, sammen med patientvejlederen, bliver ansvarlig for sagsbehandling og håndtering af klager og borgerhenvendelser.  Derudover kommer du til at samarbejde tæt med sundhedsfaglige og administrative kolleger omkring et bredt udvalg af spændende enkeltsager i Sundhedsvæsenet.
Samlet set bliver dine primære arbejdsopgaver:

  • Sagsbehandling og koordinering af serviceklager samt borgerhenvendelser  
  • Opdatering af sundhedsvæsenets administrative politikker, retningslinjer og procedurer
  • Kvalitetssikring af mødemateriale, høringer og politikerspørgsmål
  • Sekretariatsbetjening af faste/ad hoc udvalg, møderækker og arbejdsgrupper
  • Fortolkninger af regler og love samt, efter kvalifikationer, juridisk rådgivning til Sundhedsledelsen

Din profil
Du har en samfundsvidenskabelig baggrund (fx cand.polit., cand.scient.pol, cand.scient.san.publ. cand.jur. e.l.). og interesse for jura og sundhedsområdet.
Kendskab til sundhedsområdet og tidligere erfaring fra en politisk styret organisation er en fordel, men ikke en forudsætning, nyuddannede vil også komme i betragtning. Det vigtigste er, at du har drivet til og interesse for offentlig administration og lysten til at arbejde i en politisk styret organisation, hvor afstanden mellem drift og det politiske niveau er lille.

Hvem er du?
Som person er du struktureret, du arbejder selvstændigt og er god til at bevare overblik for opgaver og fagområder. Du er god til at prioritere din tid og ved, at nogle opgaver kan løses med et hurtigt, kort og præcist svar, mens andre opgaver har en tyngde og vigtighed, som kræver større omhyggelighed, præcision og dokumentation.
Og så er du servicemindet af natur og trives med en stor kontaktflade. Du kommer til at arbejde i en organisation med forskellige kulturer – sproglige såvel som faglige, det er derfor vigtigt, at du er tolerant, rummelig og tålmodig.
Du er i stand til at formidle faglige emner på en let tilgængelig måde og har en interesse for den mere praktiske anvendelse når f.eks. lovgivning skal fortolkes og gøres bredt anvendelige i en driftsorganisation som Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

Vi tilbyder
Gode muligheder for at bringe dine faglige og personlige kompetencer i spil. Opgavefeltet spænder vidt og din hverdag vil blive præget af mange forskelligartede opgaver. Nogle af mere praktisk karakter og andre, hvor du skal fordybe dig mere. 
 
Hvem er vi?
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse består af et ledelsessekretariat, en økonomiafdeling, HR og personaleafdeling samt en IT-afdeling. Stillingen er med placering i ledelsessekretariatet.
Ledelsessekretariatet er et lille men stærkt team, som servicerer Sundhedsledelsen, der er den øverste ledelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Der er en uformel tone og stemning i sekretariatet, og vi lægger vægt på faglighed, ansvar, videndeling og godt humør.

Løn - og ansættelsesvilkår 
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte jurist Ajaja Bastiansen på e-mail ajgb@peqqik.gl eller sekretariatschef Else-Marie Brødsgaard på +299 34 47 00 eller embr@peqqik.gl . 
Du kan også læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, som refererer til Departementet for Sundhed, består af Sundhedsledelsen med tilhørende administration.
Styrelsen varetager den overordnede administration af Sundhedsvæsenet og udformer strategier til opfyldelse af Naalakkersuisuts målsætninger på sundhedsområdet.

Ansøgning 
Ansøgningsfristen er d. 7. januar 2019
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2 / 3 2019

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning