Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Forstander til Sungiusarfik Ikinngut i Ilulissat

Socialstyrelsen søger en forstander til Døgninstitution Sungiusarfik Ikinngut, med tiltrædelse pr. 1. september 2018 eller efter aftale.
 
Sungiusarfik Ikinngut er en døgninstitution for udviklingshæmmede over 18 år. Institutionen er normeret til 21 pladser, som er fordelt på 5 boenheder og 2 beskæftigelsestilbud, og hvis udfordringer spænder bredt.
 
Institutionens overordnede målsætning er, at skabe trygge rammer for beboerne. Dette stiller store krav til den pædagogiske indsats, da der er mange forskellige behov der skal tilgodeses i det daglige.  Der er fokus på observation og optræning med henblik på størst mulig selvhjulpenhed for den enkelte.
 
Om stillingen:

Vi tilbyder:

 • Samarbejde med en mangfoldig personalegruppe under kompetenceopbygning
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for sparring med Socialstyrelsen - særligt døgn- og visitationsafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltagelse i årlige forstanderseminarer og- konferencer

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog eller har anden relevant social-/sundhedsfaglig uddannelse
 • Dokumenteret ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Kan bidrage til et positivt samarbejdsmiljø
 • Er nærværende, motiverende og robust
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med døgn- og visitationsafdelingen
 • Jordbunden, empatisk og har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge eller voksne med vidtgående handicap
 • Har kendskab til lovgivning
 • Gerne dobbelt sproget grønlandsk/dansk

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef  Martha Abelsen, tlf. 34 69 21 eller mara@nanoq.gl
 
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er sat til den 10. august 2018
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 34

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning