Gå til hovedindhold
203

Dette jobopslag er udløbet

Forstander til Døgninstitution Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk

Døgn- og Visitationsafdelingen i Socialstyrelsen søger en forstander til Angerlarsimaffik Ivaneq med ansættelse pr. 1. Marts 2023 eller efter aftale.

Ivaneq er en døgninstitution for børn og unge i alderen 0 til 18 år. Institutionen er normeret til 28 børn og unge, som er fordelt på 5 afdelinger, hvis udfordringer spænder bredt.

Målgruppen er omsorgssvigtede børn og unge, hvor den overordnede målsætning er deltagelse, struktur og rammer samt døgnrytmer og tryghed. Dette stiller store krav til den pædagogiske indsats, da der er mange forskellige behov, der skal tilgodeses i det daglige. 

Angerlarsimaffik Ivaneq pædagogiske målsætninger                                                       
I Angerlarsimaffik Ivaneq arbejder vi ud fra relationspædagogik, som sker i mødet mellem mennesker med særlig fokus på mødet og samspillet mellem den professionelle voksne og barnet.
Det er i samspillet med andre mennesker, at vi udvikler vores selvforståelse, selvværd og selvtillid. Det er i relationerne, at vi giver og modtager anerkendelse. Derfor er relationer også centralt i forhold til den enkeltes læring.

Pædagogikken i Angerlarsimaffik Ivaneq er rettet mod den voksne. Det er den voksnes tilgang, kontakt og egen ageren i forhold til barnet, der er i fokus. Derfor arbejder vi ud fra:

En sikker base for barnet – anvendelse af primær- og sekundærpædagog
Struktur og forudsigelighed – faste døgnrytmer for alle afdelinger
En aktiv hverdag – alle børn skal hver dag tilbydes aldersvarende aktiviteter
En fælles holdning til trivsel – leveregler på alle afdelinger

Om stillingen:
Vi tilbyder:

 • Mulighed for samarbejde med og ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads, som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
 • Sparring med Døgn- og Visitationsafdelingen, som er driftsherre
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltage i årlige forstanderseminarer og konferencer


Vi ønsker, at du:

 • Er uddannet pædagog gerne med en videre uddannelse
 • Har indgående kendskab og erfaring med målgruppen
 • Har kendskab til lovgivning
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Har lyst til at arbejde målrettet og visionært
 • Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Døgn- og Visitationsafdelingen
 • Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingschef i Døgn- og Visitationsafdelingen Karina Ivalo Kleist, E-mail: kaik@nanoq.gl tlf. +299 34 69 54.

Ansøgning
Ansøgningsfrist 10.Februar 2023

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning