Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Forstander søges til døgninstitutionen Angerlarsimaffik Uulineq

Er du interesseret i et anderledes, udviklende og givende job med stor indflydelse, så er dette måske en stilling for dig.

Lidt om Angerlarsimaffik Uulineq
Angerlarsimaffik Uulineq er et landsdækkende tilbud for mennesker med autismespektrum forstyrrelser i Grønland.  Angerlarsimaffik Uulineq består af fire afdelinger; afdeling Uulineq for børn og unge (6-18 år), afdeling Suluppaluk en udslusningsafdeling (16- 25 år), voksen afdeling Qiimaneq (18 år og opefter) samt afdeling Nigerleq.

Angerlarsimaffik Uulineqs professionelle værdigrundlag bygger på respekt for individet, ansvarlighed samt en anerkendende og faglig tilgang.

Vi tilbyder:

 • Mulighed for samarbejde med ledelse af en mangfoldig og kompetent personalegruppe
 • Stor indflydelse på nye processer og egen hverdag
 • En arbejdsplads som vægter udvikling og uddannelse
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske- og ledelsesmæssige arbejde
 • Mulighed for sparring med Socialstyrelsen - særligt Døgninstitutionsafdelingen
 • Faglig sparring samt mentorordning med andre forstandere
 • Deltage i årlige forstanderseminarer og -konferencer

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, eller har anden relevant socialfaglig uddannelse
 • Har indgående kendskab og erfaring med målgruppen samt relevant praksis erfaring med metoder som eksempelvis TEACCH, struktur og relationsarbejde indenfor autismespektrum forstyrrelser
 • Har kendskab til lovgivning
 • Har indsigt i administration og økonomistyring
 • Har et positivt livssyn og kan skabe gode relationer ud fra en anerkendende tilgang
 • Har ledelseserfaring og kan uddelegere opgaver
 • Har lyst til at indgå i samarbejde med de øvrige selvstyreejede døgninstitutioner
 • Er indstillet på at indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde med Døgninstitutionsafdelingen
 • Har erfaring inden for døgntilbud til børn- og unge samt voksne med vidtgående handicap

Dertil ser vi gerne, at du taler både dansk og grønlandsk, samt har forståelse for grønlandsk kultur og samfund.

Yderligere oplysninger
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef  Martha Abelsen mara@nanoq.gl +299346836
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning