Gå til hovedindhold
112

Dette jobopslag er udløbet

Forsker/Seniorforsker i bentisk økologi

Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC) ved Grønlands Naturinstitut (GN) inviterer ansøgere til en stilling som forsker/seniorforsker inden for forskningsfeltet marin bentisk økologi.

Grønlands Klimaforskningscenter er ansvarlig for flere programmer inden for langtidsovervågning af fysiske og biologiske parametre i fjorde og havområder i Grønland. Centret udvikler og tilbyder uddannelsesprogrammer og bidrager med forskningsbaseret rådgivning til de danske og grønlandske myndigheder.

Den udvalgte kandidat vil skulle lede centrets landsdækkende udenskærs overvågning af bentiske organismer og være med til at udvikle forskningsprojekter inden for bentisk økologi i grønlandske farvande. Kandidaten vil slutte sig til en international gruppe af forskere, der udfører omfattende forskning inden for havøkologi og oceanografi med det formål at forstå økosystemernes naturlige variationer og deres reaktioner på nye påvirkninger.
Stillingen giver vide muligheder for at bidrage til et forskningsfelt, der ud fra et nationalt forvaltningsperspektiv bliver stadig vigtigere med en voksende bevidsthed om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer i Grønland. Stillingen giver adgang til en lang række faciliteter, herunder instituttets nye forskningsfartøj (RV Tarajoq) og et omfattende bentisk datasæt som løbende udvides.

Ansvarsområder
Kandidaten vil skulle
• lede Grønlands Naturinstituts program for havbundsovervågning (prøvetagningsprogrammet dækker områder på kontinentalsokkel og -skråning i Øst- og Vestgrønland, 60-73° N)
• analysere og rapportere feltdata samt forskningsbaseret rådgivning til myndigheder
• anvende, promovere og kommunikere forskningsresultater
• bidrage til udviklingen af Grønlands Klimaforskningscenters interne og eksterne samarbejde
• producere videnskabelige artikler på internationalt niveau
• deltage i regelmæssige udenskærs forsknings- og moniteringstogter
• deltage i internationale videnskabelige organisationer og netværk, f.eks. Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme, CBMP.

Kvalifikationer
Den udvalgte kandidat har gerne en ph.d. i marinbiologi eller -økologi.
Nyuddannede forskere er ligeledes opfordret til at søge stillingen. I vurderingen vil der blive lagt særlig vægt på kandidatens
• erfaring med overvågningsprogrammer
• forskningspotentiale og visioner inden for forskningsområdet
• evne til at anvende, promovere og kommunikere forskningsresultater
• videnskabelige produktion på internationalt niveau
• evne til at tiltrække finansiering til forskningsområdet
• evne til at bidrage til udviklingen af Grønlands Klimaforskningscenters interne og eksterne samarbejde.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning