Gå til hovedindhold
132

Dette jobopslag er udløbet

Forfatningskommissionens Sekretariat søger en AC-fuldmægtig

Har du lyst til at arbejde for Forfatningskommissionen og være med i forfatningsarbejdet? Har du lyst til at deltage i at inddrage og engagere befolkningen i fremtidens Grønland? Har du lyst til at være med til at analysere, hvad forfatningen skal indeholde og være med til det forberedende arbejde?

Hvis du er interesseret i ovennævnte og har mod på at yde en indsats, har vi brug for dig.

Forfatningskommissionens organisering:
Forfatningskommissionens vigtigste opgave er at udarbejde et udkast til Grønlands forfatning.

Formandskabets vigtigste opgave er at sikre, at udarbejdelsen af udkastet fortsætter kontinuerligt. I forbindelse med dette arbejde er der nedsat tre arbejdsgrupper, som arbejder ud fra følgende temaer:

 • Regeringsformer
 • Rettigheder og pligter
 • Udenrigs -og sikkerhedspolitiske spørgsmål


Arbejdsgrupperne har en formand, som leder møderne og har tilknyttet en sekretær, som bl.a. har til opgave at servicere arbejdsgrupperne, foretage analyser og andre opgaver, som stilles af arbejdsgrupperne.

Gennem dette opslag søger vi en sekretær til arbejdsgrupperne.

Dine vigtigste opgaver bliver først og fremmest at:

 • yde den bedste service for arbejdsgrupperne
 • skrive referater fra arbejdsgruppernes møder
 • foretage undersøgelser og afdække spørgsmål af forfatningsmæssige og historisk karakter
 • medvirke til at affatte forfatningsudkastet og betænkningen
 • indgå i et tæt samarbejde med de øvrige sekretærer
 • være med til kommissionens møder, assistere i arbejdet samt udføre sekretæropgaver
 • forberede og fremlægge ny viden og oplysninger til kommissionens medlemmer
 • medvirke til igangsætningen af offentlige debatter om den kommende forfatning blandt borgerne

 
Kvalifikationer
Du har en relevant uddannelse og gerne erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation.

Desuden regner vi med, at du:

 • har et kendskab til Grønlands politiske udvikling, historie og kultur
 • er sprogligt velfunderet
 • god til skriftligt arbejde
 • velmotiveret, er selvstændig og villig til at arbejde på en arbejdsplads med mange forskelligartede opgaver
 • kan arbejde organiseret og overholde fastsatte tidsfrister
 • kan løse administrative, faglige og personlige udfordringer


Vi tilbyder:

 • et spændende arbejde i en ny epoke i Grønlands historie
 • en lærende arbejdsplads, hvor opgaverne løses i fælleskab
 • en arbejdsplads med udfordrende opgaver, hvor der er fokus på samarbejde og faglige kompetencer


Henvendelse for yderligere oplysninger vedrørende stillingen
Eventuelle spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til Sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen på tlf. 34 67 97 eller email: kkja@nanoq.gl.

Ansøgning bilagt CV og  kopi af eksamensbeviser fremsendes via nedenstående link senest den 25. juni 2021.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning