Gå til hovedindhold
103

Dette jobopslag er udløbet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger medarbejdere til konkurrenceområdet og Ankecenter

Vil du være vores nye kollega i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen?
 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger medarbejdere til vores Ankecenter og Center for Konkurrence. Vi arbejder for velfungerende markeder i Grønland og for at sikre de bedste vilkår for forbrugerne, ved at markedet er i effektiv konkurrence. Derudover arbejdes der hårdt for bl.a. mål om nedbringelse af sagsbehandlingstid på det sociale område i Grønland.
 
Ankecenteret
Som medarbejder i Ankecentret vil du primært skulle foretage sagsbehandling af sociale klagesager for Det Sociale Ankenævn. Det Sociale Ankenævn behandler klager over afgørelser, truffet på det sociale område af kommunerne og Departementet for Sociale Anliggender og Justitsvæsen. Ankecenteret har to administrative klageinstanser på det sociale område, hvorfor en høj juridisk kvalitet i arbejdet med klagesagerne er påkrævet. Ankecenteret er derudover sekretariat for Boligklagenævnet og Miljø-og Naturklagenævnene, hvorfor der må påregnes arbejde i mindre omfang på disse områder.
 
Du bliver oplært solidt, grundigt og med god mulighed for sparring med dine kolleger. Arbejdsopgaverne bliver tilrettelagt efter erfaringsgrundlag og baggrund. Derudover vil arbejdet også, i mindre omfang, omfatte andre opgaver, som f.eks. afgivelse af høringssvar på relevante lovforslag.
 
Dine primære arbejdsopgaver i Ankecenteret vil være:

 • Sagsbehandling af klagesager i Det Sociale Ankenævn
 • Sagsbehandlings af klagesager i Førtidspensionsklagenævnet
 • Sagsbehandlings af klagesager i Boligklagenævnet
 • Rådgivning og sparring om det socialretlige regelsæt
 • Sekretariatsbetjening af Ankecenterets klagenævn

Derudover vil du som medarbejder i Ankecenteret komme til at arbejde med:

 • Ministerbetjening, herunder baggrundsnotater og oplæg
 • Afgivelse af høringssvar indenfor relevante områder

Vi forventer, at du:

 • Har interesse for socialret
 • Har gode sagsbehandlingsevner
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med dine kolleger
 • Er god til at kommunikere fagligt materiale– også til folk, der ikke er specialister
 • Har en relevant faglig uddannelse gerne på kandidatniveau

 
Center for Konkurrence
Som medarbejder i Center for Konkurrence kræver arbejdsopgaverne gode evner til sagsbehandling, og du vil komme til at arbejde med konkurrenceret, udbudsret og forbrugerret. Du vil få god indsigt i markederne og de analytiske metoder som Konkurrencecenteret anvender i arbejdet. Vi arbejder både for at hindre karteller og for at sikre at dominerende markedsaktører ikke forvrider markedet.
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • Sagsbehandling af konkurrencesager, herunder håndtering af henvendelser
 • Undersøgelse af udbud
 • Koordinering af undersøgelser af virksomhederne
 • Rådgivning og sparring om konkurrence- og forbrugerretten
 • Udarbejdelse af love og bekendtgørelser på konkurrence- og forbrugerområdet
 • Sekretariatsbetjening af Konkurrencenævnet, med 1-2 årlige møder

Derudover vil du som medarbejder i Konkurrencecenteret komme til arbejde med:

 • Ministerbetjening, herunder baggrundsnotater og oplæg
 • Deltagelse i lovforberedende arbejde og udarbejdelse af bekendtgørelser
 • Deltagelse i nordisk samarbejde på konkurrenceområdet

Vi forventer at du:

 • Har interesse for konkurrenceret og udbudsret
 • Har gode sagsbehandlingsevner
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med dine kolleger
 • Er god til at kommunikere fagligt materiale– også til folk, der ikke er specialister
 • Har en relevant faglig uddannelse gerne på kandidatniveau

 
Om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen 
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er en spændende arbejdsplads i rivende udvikling. Der er fokus på vores sagsgange og sagsprocesser, og der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på sine arbejdsopgaver. Hverdagen er præget af en god omgangstone og et åbent og uformelt miljø.
Ud over Konkurrencecenteret og Ankecenteret består Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af Forbrugercenteret og Sekretariatet. Der samarbejdes på tværs af arbejdsområder og opgaver i styrelsen, og vi bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige arbejde.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der kan til én af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte jurist Frederik Flindt Hansen, +299 34 58 40, frfh@nanoq.gl eller styrelseschef Freja Lisby Nielsen, +299 34 28 41, frln@nanoq.gl.

Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl

Ansøgning
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat 1. juni 2019 eller efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning