Gå til hovedindhold
135

Dette jobopslag er udløbet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en tolk

For at sikre den faglige kvalitet af vores eksterne kommunikation søger vi nu en tolk til vores administration. Vi er en styrelse, som arbejder meget bredt, dog har vi en række af specialister og derfor også et meget specialiseret fagsprog.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgør flest sager på social-, bolig-, og forbrugerområdet. Sagerne på det sociale område handler blandt andet om handicap, støtte til børn, pension, offentlig hjælp og andre sociale ydelser. Sagerne på boligområdet handler blandt andet om ordensregler, vedligehold og flytteafregninger. Sagerne på forbrugerområdet handler blandt andet om reklamation, mangler og tjenesteydelser. Derudover er der sager fra konkurrence-, natur- og miljøområdet.

Arbejdsopgaverne indbefatter bl.a. oprettelse af klagesager, kvittering og anmodning om akter til kommunerne, vurdering af modtagne akter, oversættelse af akter og afgørelser, samt afsendelse af afgørelser. Til brug for disse opgaver søger vi en struktureret og engageret medarbejder, der kan holde styr på flere opgaver ad gangen, og som håndterer en travl hverdag på en effektiv måde. Det forventes, at du kan repræsentere styrelsen på en professionel måde.

Sekretariatet samarbejder om henvendelsesmodtagelse, som også kan indebære simultantolkning, sagsbehandling og projektstyring, forplejning og indkøb m.v. Den daglige sagsbehandling og tolkning foregår i ESDH-systemet Public 360.

Den rette kandidat er detaljeorienteret og metodisk i sit arbejde. Arbejdet i sekretariatet danner grundlaget for det videre arbejde i styrelsens øvrige enheder, og det fundament skal være solidt bygget. Da mange opgaver gentages, skal du holde et kritisk blik på, om den givne sag adskiller sig en smule fra normen for så at tilpasse detaljerne.

Styrelsen består af Center for Forbrugerrettigheder, deriblandt Atuisoq, Center for Konkurrence og Ankecentret. Vi løser forskellige opgaver og bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige samarbejde. Vi arbejder i et åbent og uformelt miljø. Vi er en arbejdsplads i udvikling og har især fokus på vores arbejdsprocesser og på at levere gode og effektive resultater.

Dine arbejdsopgaver er:

 • Korrekturlæsning af afgørelser.
 • Oversættelser af klager og akter.
 • Gennemlæsning af pressemeddelelser og nyheder til vores hjemmeside og sociale medier.
 • Samarbejde med tolkekontoret i Centraladministrationen samt være tovholder på terminologiudvikling med Sprognævnet.

Vi forventer, at:

 • Du er systematisk og formår at prioritere opgaver.
 • Du kan tolke sagsakter, især fra grønlandsk til dansk.
 • Du trives i et miljø med blandede faggrupper.
 • Du er nysgerrig og opsøgende af natur.
 • Du er rutineret bruger af gængse IT-værktøjer, fx MS Outlook og Word.


Det er en fordel, hvis:

 • Du har en relevant uddannelse, gerne bachelor i oversættelse og tolkning fra Ilisimatusarfik.
 • Du har erfaring med oversættelser på områderne.
 • Du har arbejdet med TMS review.


Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Administrationschef Malik Nielsen på maqn@nanoq.gl
Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 2. November 2023.
Upload din ansøgning, inkl. relevante dokumenter, via linket.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat 1. december 2023 eller efter aftale.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning