Gå til hovedindhold
164

Dette jobopslag er udløbet

Faglig Leder Toldfunktionen

I Skattestyrelsen er en stilling som faglig leder ledig til besættelse per den 1. marts 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Organisatorisk placering:
Stillingen er placeret ved Toldfunktionen i Skattestyrelsens hovedkontor i Nuuk og du vil referere til Kontorchefen for Toldfunktionen.
 
Det grønlandske samfund er i løbende udvikling og vi har brug for, løbende, at kunne forudse og opfylde samfundets forventninger til vores service og opgaveløsning inden for kontrolopgaven, herunder udvikle den administrative og operative opgaveløsning på afgiftsområdet.
 
Arbejdsopgaver:
 
Der er tale om en bred opgaveportefølje, herunder
 • Du bliver det naturlige midtpunkt og drivkraft i forhold til de administrative såvel som de operative opgaveløsninger, herunder udvikling af nye processer.
 • Forestår udfærdigelse af kontrolplaner, og gennemførelse af kontrolindsatser.
 • Konkret sagsbehandling
 • Varetage planlægning og gennemførelse af indsatser på dispensations- og hyrevognsområdet, samt andre særområder.
 • Udstedelse og opfølgning på tilladelser til indførsel af vin, spiritus og tobaksvarer.
 • Arbejde med udvikling og implementering af toldfunktionens interne processer, systemer, planer og standarder.
 • Udfærdige vejledninger samt foretage oplæring, udvikling og vedligeholdelse af medarbejdere og samarbejdspartners kompetencer inden for skatte- og afgiftsområdet.
 • Deltage i udvikling af manuelle fysiske løsninger til digitale løsninger
 • Deltage i udfærdigelse af notater, høringssvar, materiale til Naalakkersuisut og Inatsisartut  m.v.
 
Toldfunktionen er normeret med 11 medarbejdere.
 
Kvalifikationer:
Vi forventer, at du:
 • Er stærkt velfunderet i sagsbehandling og velbevandret i lovgivning samt tolkning heraf.
 • Er god til at samarbejde.
 • Er dobbeltsproget(grønlandsk og dansk) samt behersker engelsk i et relevant omfang.
 • Er stærk til at planlægge, kommunikere og videns dele.
 • Er fokuseret på at skabe rammer for god samarbejde
 • Formår at skabe overblik og forudsige indsatsområder og –løsninger inden for toldområdet.
 • Har et dybere kendskab til lovgivningen og forståelse for toldfunktionens processer, ligesom du besidder en bred erfaring i løsningen af Toldfunktionens opgaver.
 • Formår at evaluere procedure med henblik på optimering.
 • Har analytiske evner.
 • Højt niveau af integritet og diskretion.
 • Har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.
 • Er villig til at fokusere på den faglige samt organisatoriske udvikling både på egen, såvel som på gruppeniveau.


Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.