Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Faglig leder til Juridisk Afdeling

Juridisk afdeling i Departementet for Børn, Unge og Familier søger en specialkonsulent eller chefkonsulent, der kan prioritere, lede og fordele en række store, spændende og udfordrende juridiske opgaver og lovreformer på børne-, unge-, familie- og handicapområdet samt familierets- og arvelovgivningsområdet.

I Departementet for Børn, Unge og Familier arbejder vi med at realisere de politiske mål på ressortområdet. Det omfatter bl.a. lovgivning, herunder rigslovgivning for Grønland, internationale konventioner, strategier og projekter til at styrke forholdene for udsatte børn, unge og familier samt personer med handicap.

Juridisk afdeling består af 2 - 3 jurister og en faglig leder. Afdelingens opgaver omfatter aktiv deltagelse i udarbejdelse af lovgivning inden for det socialretlige område for børn, unge, familier og personer med handicap, herunder udarbejdelse af bekendtgørelser og vejledninger mv. Derudover servicerer afdelingen det politiske niveau i form af notater, redegørelser og generel behandling af juridiske spørgsmål.

Opgaverne er alsidige og stiller krav om at kunne indgå i samarbejde på tværs af faggrænser og kulturer, samt at kunne tage et selvstændigt ansvar for egne sagsområder.

Stillingen stiller krav om hurtigt at kunne sætte sig ind i nyt stof og være fleksibel, samt at kunne trives i en organisation, hvor små og store opgaver krydser hinanden i en til tider hektisk hverdag. Som faglig leder skal du kunne gå forrest og sørge for at hele afdelingen kommer i mål med opgaverne. Du skal stå for den faglige ledelse i juridisk afdeling samt prioritere og fordele opgaverne.

Om stillingen
Arbejdsopgaver

 • Ansvarlig for den faglige ledelse af afdelingens medarbejdere
 • Prioritering og fordeling af afdelingens juridiske opgaver og sikring af, at disse følger Naalakkersuisuts reformønsker på børn-, unge-, familie- og handicapområdet
 • Deltage som aktiv sparringspartner i lovprocesserne, både i forhold til dine kolleger og ledelsen
 • Koordinere udarbejdelse af synlige politiske målsætninger i tæt samarbejde med øvrige afdelinger i Departementet

Kompetencer

 • Uddannet cand.jur., gerne med dokumenteret ledelseserfaring
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Erfaring med lovarbejde og lovgivningsprocesser er en kvalifikation, vi lægger stor vægt på
 • En åben og positiv tilgang til dit arbejde og dine kolleger
 • Selvstændig, velstruktureret og resultatorienteret
 • Teoretisk og praktisk viden om social- og familieretsområdet er ønskeligt, men ikke en betingelse
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt og tværkulturelt miljø, hvor hver enkelt bidrager til at skabe helhedsorienterede løsninger
 • Kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur er en fordel
 • Gerne tosproget, men det er ikke et ufravigeligt krav

Tiltrædelsesdato
Den 1. februar 2023 eller efter aftale.
Stillingen er tidsbegrænset til 30.9.2023 med mulighed for forlængelse.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Kirsten Olesen kiol@nanoq.gl , +299 55 32 52.
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på http://naalakkersuisut.gl, under Job.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning