Gå til hovedindhold
83

Dette jobopslag er udløbet

Faglig leder til forebyggelsesafdelingen Paarisa

Hvis du har lyst til at arbejde målrettet med faglig kvalitetsikring af forebyggelsesindsatser og skabe positive forandringer på forebyggelsesområdet? Så har du nu chancen for et spændende og udfordrende job.
 
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en faglig leder til den tværfaglige forebyggelsesafdeling Paarisa. Paarisa arbejder bl.a. med udvikling og implementering af nye forebyggende metoder og indsatser i et tæt samarbejde med kommunerne og andre myndigheder. En kerneopgave for afdelingen er udvikling af tværfaglige tiltag, der både henvender sig til myndighedspersoner og borgere. Som faglig leder i Paarisa indgår du i et ledelsesteam bestående af en afdelingschef og tre faglige ledere, som du vil være den ene af. De faglige ledere står hver i spidsen for et team af 6-7 medarbejdere, og hvert team har forskellige faglige fokusområder. Fokusområdet for den ledige stilling er feltet tidlig indsats, der både involverer forbyggende indsatser for børn i forhold til hændelse og i forhold til alder.
 
Dine primære arbejdsopgaver som faglig leder i Paarisa vil bestå af følgende:

 • Koordinere og sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen i teamet.
 • Forventningsafstemme med medarbejderne i forhold til indholdet og resultatet af en given opgave.
 • Give løbende faglig sparring til medarbejderne individuelt og i grupper med henblik på sikring af opgaveløsningen og udvikling af medarbejderne.
 • Opsøge og oparbejde relevant faglig viden.
 • Identificere centrale faglige sigtepunkter, dilemmaer, udfordringer eller lignende på det faglige område.
 • Medvirke til udvikling og drift af interne styringsredskaber.
 • Skabe og opretholde et godt arbejdsmiljø i afdelingen i samarbejde med afdelingschefen og øvrige faglige ledere.
 • Ad hoc opgaver.

Vi forventer, at du:

 • Har en relevant faglig profil, som kan matche indholdet og tyngden i stillingen.
 • Har ledelseserfaring.
 • Har fokus på til stadighed at udvikle forebyggelsesområdet og implementere de politiske strategier på området.
 • Har faglig indsigt i området tidlig indsats og også gerne andre arbejdsområder, Paarisa beskæftiger sig med.
 • Evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt.
 • Er ansvarsbevidst, har overblik og får afsluttet opgaverne.
 • Som person er dynamisk, engageret og udviklingsorienteret.
 • Har fokus på medarbejderudvikling og trivsel i afdelingen.
 • Har kendskab til grønlandske samfundsforhold og kultur.
 • Dobbeltsprogethed er en fordel.

Som faglig leder i Paarisa refererer du til afdelingschefen i Paarisa.
 
Om Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold
Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold er en styrelse under Naalakkersuisut med følgende 5 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Økonomiafdelingen, Døgn- og visitationsafdelingen, Den Centrale Rådgivningsenhed og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen med hinanden, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere informationer
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte afdelingschef for Paarisa Ditte Enemark Sølbeck på ditt@nanoq.gl eller +299 34 60 37.
 
Ansøgningsfrist: 30. oktober 2019 kl. 12.00 (grønlandsk tid)

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning