Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

EUD/TNI-Uddanelseschef

Campus Kujalleq i Qaqortoq søger EUD/TNI-uddannelseschef fra 1. december 2022 eller snarest derefter
EUD-Uddannelseschefen har ansvaret for skolens erhvervsuddannelser og varetager den daglige ledelse af ca. 20 lærere fordelt på forskellige TNI-uddannelser.
Campus Kujalleq er en fusion mellem Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq (Handelsskolen i Qaqortoq) og Kujataani Ilinniarnertuunngorniarfik (GU-Qaqortoq). Campus Kujalleq har i alt ca. 40 undervisere og ca. 30 øvrigt personale, og har i alt ca. 300 årselever.
Du skal være med til at skabe en stor velfungerende skole med dynamik og udvikling.

Det er vigtigt, at du:
Vil indgå i et parløb med forstanderen i skolens drift både overordnet og daglig
Interesserer dig uddannelsespolitik og erhvervslivets behov
Du skal have stor indsigt i uddannelsernes struktur og opbygning
Har ledelsesmæssig erfaring
Er åben, lyttende og interesseret i dine kollegers arbejdsforhold
Er struktureret og har overblik og samtidig kan leve i en foranderlig hverdag

Løn- og Ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36.
Lønnen med faste løndele i LR 36 udgør månedligt kr. 34.654,69 + tillæg kr. 15.636,58 = samlet kr. 50.291,27 og årligt kr. 603.496.
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem Djøf og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.
Stillingen er en administrativ stilling, og hvor der måtte forekomme sporadisk undervisning, honoreres dette ikke hverken i tid eller mønt.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
Der ydes fri tiltrædelses- og - efter mindst tre års ansættelse - fratrædelsesrejse ifølge gældende regler.

Yderligere oplysninger hos forstander Stinus Silassen, e-mail si@cak.gl.
Yderligere oplysninger om skolen kan fås på www.cak.gl.
Ansøgning med relevante bilag bedes uploadet via http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Ledige-stillinger så den er os i hænde senest d. 3. oktober 2022.
 

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning