Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Er du vores nye underviser på Rigshospitalet til grønlandske elever?

Stillingen som hospitalsunderviser på Rigshospitalet i København er ledig til besættelse. Hospitalsundervisningen på Rigshospitalet varetager undervisning af grønlandske elever i den undervisningspligtige alder, der i kortere eller længere perioder er hospitalsindlagt eller pårørende til voksne eller søskende, som er i behandlingsforløb på Rigshospitalet.

Uddannelsesstyrelsen søger en ansvarsbevidst, alsidig og kreativ lærer til Rigshospitalet, der kan varetage undervisningen og aktiveringen af elever på tværs af alder, klassetrin og fag. Ansøgeren skal være en robust og empatisk person, som kan rumme og støtte elever under til tider vanskelige livssituationer. Ansøgeren skal være selvstændig og skal kunne indgå i tæt dialog med eleverne og deres forældre, hjemkommunerne og det grønlandske patienthjem. Derudover forventes ansøger at have et tæt teamsamarbejde med de øvrige hospitalsundervisere på Rigshospitalet samt med andre relevante aktører, herunder relevante afsnit og afdelinger på Rigshospitalet.

Hospitalsunderviserens arbejdsopgaver vil hovedsagelig omfatte:

 • Undervisning i folkeskolens fag og fagområder efter elevernes forudsætninger og behov
 • Igangsætning af kreative og lærerige aktiviteter – også aktiviteter uden for skolestuen
 • Deltagelse i netværksmøder og supervisionssamtaler med andre hospitalsundervisere
 • Samarbejde med det grønlandske patienthjem og patientkoordinatorer

Om dig
Den ideelle ansøger:

 • Har læreruddannelse og kan undervise i og på grønlandsk og dansk samt folkeskolens øvrige fag og fagområder
 • Har erfaring med undervisning i folkeskolen, gerne med undervisningserfaring af børn med særlige behov og skal have en inkluderende og elevinddragende tilgang i sit arbejde
 • Er fagligt ambitiøs på elevernes vegne, struktureret, ansvarsbevidst og løsningsorienteret
 • Har et grundigt kendskab til folkeskolen i Grønland
 • Er fortrolig med anvendelse af IT i undervisningen
 • Er velorienteret om forskellige nye tendenser inden for pædagogik og undervisning
 • Er initiativrig og kan arbejde selvstændigt, men har også gode samarbejdsevner med andre lærere og ledelse
 • Er fleksibel, kreativ og nytænkende

Om Uddannelsesstyrelsen:

Uddannelsesstyrelsen er en politisk styret organisation og arbejder både med betjening af departementet, og det politiske niveau samt udvikling og produktion. Uddannelsesstyrelsen undergår for tiden modernisering af arbejdsområder og procedurer – som du gerne skal hjælpe til med.

Vi er en mangfoldig arbejdsplads med mange forskellige funktioner, der udover mere traditionelle styrelsesfunktioner, bl.a. har eget forlag, trykkeri og informations- og udlånssamlinger. Styrelsen beskæftiger sig hovedsagelig med før- og folkeskole, efterskoler og friskoler. Vi er knap 50 kolleger, der i et uformelt miljø sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau.
 
Løn og ansættelsesforhold
Stillingen følger ”Overenskomsten for lærere m. fl. i folkeskolen og i Københavns Kommune” og ”Arbejdstidsaftalen for lærere i den primærkommunale folkeskole og i Københavns Kommune”.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen, ligesom der ikke er ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning