Gå til hovedindhold
178

Dette jobopslag er udløbet

Engageret projektleder med interesse for børn og unge

Socialstyrelsen søger en engageret projektleder til at udvikle og implementere projekterne `Overgang fra hjem daginstitution’ og ’Alle børn skal ses en gang årligt’ under programmet Meeqqat 0 – 18.
Har du en stærk faglig profil inden for sundheds- eller børneområdet og projektledelse?
Er du systematisk, kvalitetsbevidst og resultatorienteret?
Har du mod på at arbejde med et tværsektorielt projekt på tværs af sundheds- uddannelses- og socialområdet Så har vi en enestående jobmulighed til dig!
 
Om Meeqqat 0 – 18 
Meeqqat 0 – 18 er et tværsektorielt samarbejde mellem Socialstyrelsen, Uddannelsesstyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Formålet med Meeqqat 0 - 18 er, at alle børn og unge får et godt liv med trivsel og udvikling. For at understøtte alle børn og unges trivsel, arbejdes der i programmet målrettet med koordinering af tværsektorielle samarbejder og etablering af tidlige indsatser, således at vigtig viden om barnet og den unge ikke går tabt.
Projektet `Overgang fra hjem daginstitution’ har til formål at styrke sammenhængen i barnets overgang fra hjem til daginstitution. Projektet ’Alle børn skal ses en gang årligt’ har til formål at sikre, at alle børn tilses af en fagperson mindst en gang årligt og at den samlede viden om barnet videregives og handles på af de rette aktører.
 
Om stillingen
Du bliver en del af et programteam bestående af en programleder samt projektledere for de to andre projekter. Projekterne og programmet er i opstartsfasen, så du har stor mulighed for, at sætte dit faglige præg på projekterne. Du vil få til opgave at udvikle indsatserne under projekterne, hvorefter du er ansvarlig for at implementere projekterne i tæt samarbejde med kommunerne. Du skal derfor kunne arbejde i en vekselvirkning mellem selvstændige opgaver og tæt samarbejde med nøgleaktører i kommuner og styrelser. Under programmet er der fire projekter, hvortil der er nedsættes fire arbejdsgruppe. Du vil bliver ansvarlig for to af arbejdsgrupperne.

Dine primære opgaver vil bestå af følgende:

  • Projektledelse
  • Faglig fyrtårn for projektet
  • Udvikle og implementere indsatser under projekterne
  •  Koordinere samarbejde mellem kommuner og styrelser
  • Udarbejde notater og fremdriftsrapporter til programleder og styregruppe
  • Afholde og facilitere møder og workshops
  • Ansvarlig for projekternes arbejdsgrupper

Dine kvalifikationer
Vi søger en projektleder, der kan drive projekterne fremad. Det betyder, at du først og fremmest skal have kompetencer og/eller interesse for ledelse af projekter. Derudover er den en fordel, hvis du har viden og erfaring inden for dagtilbudsområdet eller sundhedsområdet i Grønland, så du kan bringe dine erfaringer og viden i spil under udviklingen af projekterne.

Du er samarbejdsorienteret, nysgerrig af natur, kan udfordre det, vi gør i dag og bidrage med nye innovative tiltag. Du kan omsætte feedback fra interne og eksterne aktører til forbedringer og udvikling af området. Desuden besidder du stærke samarbejdsevner og er god til at skabe og opretholde relationer, også når arbejdstempoet er højt.  Det er en fordel hvis du behersker både grønlandsk og dansk i skrift og tale.
 
Ansættelsesvilkår
Stillingen som projektleder er en tidsbegrænset stilling på to år med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 40 timer ugentligt og ønskes besat hurtigst muligt.
Stillingen er organisatorisk placeret under Socialstyrelsen i Nuuk.
Der må forventes rejseaktivitet i perioder.

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte programleder for Meeqqat 0 – 18, Majken Vith Tangkjær på 34 66 39 eller på e-mail mavt@nanoq.gl.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning