Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Engageret afdelingschef til Døgn- og Visitationsafdelingen i Socialstyrelsen

Hvis du har lyst til en central placering som afdelingschef i en afdeling, hvor arbejdet med at løfte døgninstitutionsområdet for børn og unge og hvor udvikling er i højsædet, så er denne stilling til dig.
 
Vi søger en afdelingschef, det kan stå i spidsen for udviklingen og kvalificering af indsatserne inden for døgnområdet. Døgn- og Visitationsafdelingen varetager den overordnet ledelse, koordinering og drift af selvstyreejede landsdækkende døgninstitutioner for børn og unge.
 
Afdelingschefen har direkte ledelsesansvar for medarbejderne i døgn- og Visitationsafdelingen samt forstandere på alle selvstyreejede døgninstitutioner i Grønland.
Som afdelingschef refererer du til styrelseschefen i Socialstyrelsen og indgår i Styrelsens chefgruppe.
 
Vi forventer, at:

 • Du har en relevant videregående faglig uddannelse, gerne pædagog eller socialrådgiver, med diplom, master eller kandidat
 • Du har ledelseserfaring
 • Du har solidt kendskab til socialområdet, døgnområdet samt en generel indsigt i de socialfaglige aspekter i samfundet
 • Du har kendskab til sociallovgivningen
 • Du evner at tænke strategisk, analytisk og utraditionelt
 • Du er som person dynamisk, engageret og udviklingsorienteret
 • Du kan stå i spidsen for døgn- og Visitationsafdelingen samt sikre inddragelse af kolleger, kommunerne samt andre relevante aktører
 • Du til stadighed har fokus på afdelingens og områdets fremdrift samt at du sikrer at implementere de vedtagne strategier
 • Du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • Gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt, på både grønlandsk og dansk

 Dine arbejdsopgaver vil blandt andet bestå i:

 • Daglig ledelse af og tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne i døgn- og visitationsafdelingen
 • Ansvar for driften samt understøttelse af de selvstyreejede døgninstitutioners  administration og økonomiskbistand
 • At være en aktiv sparringspartner for forstandere, dine kolleger og samarbejdsparter, samt understøtte og indfri de mål og opgaver, der er besluttet i Styrelsen

Om Socialstyrelsen
Socialstyrelsen er en styrelse under Departementet for børn, unge og familie med følgende 7 afdelinger: Forebyggelsesafdelingen Paarisa, Døgn- og visitationsafdelingen, Rådgivningsenhed for Sagsbehandlere, Borgerrettede afdeling, Handicapafdelingen, Økonomiafdelingen og Sekretariatet. Afdelingerne arbejder tæt sammen, og det er en arbejdsplads, som byder på masser af faglige udfordringer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.911 og årligt Kr. 682.930

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er d. 4. juli 2022 kl. 12:00
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
 
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arbejdsområder og -opgaver, så er du velkommen til at kontakte tlf. (+229) eller e-mail eller Styrelseschef Helene Broberg Berthelsen (+299) eller e-mail: hebe@nanoq.gl for yderligere oplysninger.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning