Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

En stilling som behandler ved Allorfik Sermersooq i Nuuk

Allorfik søger en behandler til vores behandlingsinstitution for borgere med afhægighedsproblemer i Nuuk, Allorfik Sermersooq. Stillingerne ønskes besat per 1. januar 2019 eller efter aftale.

Vi forventer, at du har en mellemlang videregående uddannelse som fx lærer, pædagog, socialrådgiver. Det er ønskeligt men er ikke et krav, at du har en sygeplejefaglig grunduddannelse og dermed kan varetage vurderingen af eventuel fysisk eller psykisk komorbiditet og vurdering og behandling af abstinenser. Herudover er det en fordel, hvis du har en behandler-, supervisions-, psykoterapeutuddannelse eller lignende overbygning. 

Allorfik Sermersooq yder borgere i Kommuneqarfik Sermersooq behandling af problemer med alkohol, hash og spil. Derfor kan der forekomme rejser. Pt. har centret fire behandlere, og en af behandlerne fungerer som gruppeleder.

Du vil få stor indflydelse på organiseringen af dit arbejde i samarbejde med Videncenter om Afhængighed, som også tilbyder supervision til dig. Allorfik Sermersooq er organisatorisk under Videncenter om Afhængighed i Nuuk, der bl.a. står for den nationale indsats mod problemer med rusmidler og spil.

Behandlingen i Allorfik har baggrund i en kognitiv adfærdsterapeutisk behandlingsmodel. Hvis du ikke er uddannet inden for området, sørger Allorfik for din uddannelse.

Som behandler skal du bl.a:

 • Motivere til behandling med Motivational Interviewing
 • Behandle og vejlede borgere med problemer med alkohol, hash og spil
 • Efterbehandle og undervise pårørende
 • Lave kortlægningssamtaler og indrapportere til den nationale misbrugsdatabase
 • Samarbejde med kommunen omkring borgernes efterforløb og om problemer, der står i vejen for behandlingen

Vi forventer:

 • at du har en faglig interesse i behandlingsområdet
 • at du har en rummelig og positiv personlighed
 • at du kan sætte borgerne i fokus
 • at du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar
 • at du er god til at organisere din egen hverdag
 • at du har et ønske om vedvarende at videreuddanne dig inden for afhængighedsområdet
 • at du er interesseret i tværfagligt samarbejde og i at undervise andre faggrupper

Behandlingen vil overvejende foregå på grønlandsk, mens uddannelsen vil foregå på dansk. Du skal derfor være dobbeltsproget.

Børne- og straffeattest:
Man må påregne at der efter samtykke bliver indhentet straffe- og børneattest, hvis man ikke selv medbringer en ny straffe- og børneattest.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 

Ansøgningsfrist:
15. november 2018.

Ved spørgsmål til stillingerne kontakt leder af Allorfik Birgit Niclasen tlf. 525343 mail bivn@allorfik.gl og gruppeleder Henni Kielsen 345264, mail hela@allorfik.gl

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.