Gå til hovedindhold
98

Dette jobopslag er udløbet

En AC-Fuldmægtig med flair for Analyse på socialområdet for Børn og Unge i Grønland

Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold søger en struktureret analytiker, som kan sikre et overblik over mangfoldige sociale indsatser som kan være med til at styrke Styrelsens videns center. Hvis du er engageret og har interesse for data samling, samt analyse på forebyggelse- og socialområdet, er denne stilling særligt for dig.
 
Om stillingen:
Stillingen som AC-Fuldmægtig er forankret under den tværfaglige forebyggelsesenhed, PAARISA, som bl.a. arbejder med flere nationale strategier, landsdækkende projekter, samt forankring af implementeringsprocesser. Der er meget at tage hånd om, derfor søger Forebyggelsesenheden en erfaren analytiker til at løse flere analyse opgaver. For at kunne bane vej for videreudvikling på socialområdet, kræver det nemlig solide effektmålinger før og efter handling.  Dette nødvendiggør konkret videns indsamling, samt vidensdeling. Stillingen omhandler derfor dokumentation generelt for at skabe håndgribelige resultater, som kan have stor indflydelse på de fremtidige anbefalinger samt videreudvikling på området. Stillingen ligger op til at kunne samarbejde som et tværfagligt team, men giver også rum til at finde og løse spændende opgaver selvstændigt.
 
Dine primære opgaver vil være:

 • At sikre en løbende overblik over Styrelsens diverse indsatser
 • Evaluerings opgaver for at skabe den mest hensigtsmæssige udvikling på forebyggelses- og socialområdet
 • Afrapporteringer, redegørelser og dokumentationer generelt til Styrelsen og andre aktører på området
 • Kontinuerlig videreudvikling af Styrelsens processer
 • Vidensindsamling samt vidensdeling til alle relevante aktører på området
 • Stifter af diverse Baseline undersøgelser samt målinger
 • Udvikling samt løbende ajourføring af Styrelsens hjemmeside

Dine kvalifikationer:
Du har en videregående uddannelse – gerne indenfor en sociologisk, eller samfundsvidenskabelig baggrund. Du har solide kundskab til kvantitative og kvalitative analytiske evner og formår at kommunikerer komplekse problemstillinger professionelt. Du har sans på struktur og detaljer, og er samarbejdsvillig i et tværfagligt forum, og ikke have noget imod at have flere bolde i luften i tide og utide.  
 
Det ville være en stor fordel hvis du har kendskab til:

 • Baseline undersøgelser og målinger
 • Sitecore
 •  Umbraco
 • SurveyXact
 • Behersker Excel regneark på et højt niveau  
 • Sprogkundskaber udover grønlandsk og dansk kan være en fordelLøn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere informationer:
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte AC Fuldmægtig Maliina Junge Jørgensen på majj@nanoq.gl eller +299 34 60 22.

Ansøgningsfrist: 29. juli 2019 kl. 12.00 (grønlandsk tid).


Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning