Gå til hovedindhold
149

Dette jobopslag er udløbet

Dynamisk Rektor søges til vigtig topstilling -GENOPSLAG

Dynamisk Rektor søges til vigtig topstilling
Rektor søges til Midtgrønlands Gymnasiale Skole/GUX Nuuk

Efter små 10 år i tjenesten har rektor på GUX Nuuk valgt at søge andre udfordringer, og vi søger derfor en ny rektor til Grønlands største gymnasium.

GUX Nuuk søger en inddragende leder, der brænder for at udvikle og motivere både elever og medarbejdere, og som er i besiddelse af robusthed og evner at holde hovedet koldt når der opstår udfordringer og situationer, der kræver handling og overblik.
Vi søger en leder, der kan fortsætte arbejdet med at skabe et stærkt og velfungerende gymnasium, og som tør gå forrest for at skabe de udviklingstiltag, som kan være med til at styrke den gymnasiale uddannelse for de unge i Grønland.
Vi søger en leder, der bestræber sig på at udvikle både kortsigtede og langsigtede mål i samarbejde med en alsidig og passioneret lærergruppe med højt fagligt niveau, hvor faglig og pædagogisk udvikling og fælles handlinger på udfordringer er højt prioriteret og en del af skolens rygrad.

Tiltrædelsesdato er d. 1. februar 2023, eller efter nærmere aftale

Om stillingen:
GUX Nuuk, der er en af de fire gymnasiale skoler i Grønland, varetager den tre-årige gymnasiale uddannelse, GUX, og har desuden Grønlands 4-årige idrætslinje. Skolen har omkring 500 elever og 65 ansatte, hvor ca. 50 er undervisere og ca. 15 fungerer som pædagogisk/administrativt personale. 125 elever bor på kollegier, som skolen har ansvar for.
Skolen er blevet udvidet og renoveret i de seneste år, og fremstår i dag som en moderne institution med tidssvarende teknologi, både administrativt og pædagogisk.
Skolen er en aktiv del i det nationale udviklingsarbejde for at styrke GUX-uddannelsen, hvor forandringer, udfordringer og muligheder er en del af udviklingsprocessen og dagligdagen.

Rektor på GUX Nuuk refererer til departementet for uddannelse, og modtager bevilling som årligt tilskud fra finansloven. Skolens økonomi har i de senere år været i fin balance.

GUX Nuuk har i de seneste år forøget elevtallet kraftigt, og der er igennem årene gennemført en markant højnelse af fagniveauer i mange fag, ligesom der løbende er foregået pædagogisk udvikling i forhold til arbejdet med elevgruppens skriftlighed, trivsel og almendannelse.

Der undervises i henhold til Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, og som rektor forventes du at være katalysator for implementering og kvalitetssikring, så skolen og personalet fortsat udvikles, og elevernes resultater og muligheder kontinuerligt øges.

Dine hovedansvarsopgaver vil være:
 • At være en synlig og medinddragende leder for GUX Nuuk:
 • indadtil i forhold til elever, lærere og det øvrige personale
 • udadtil i forhold til samfundet
 • At udvikle og fastholde elever og personale.
 • At skabe gode rammer for den løbende udvikling af undervisningen og elevernes læring.
 • At administrere og sikre skolens og kollegiernes drift og økonomistyring.
 • At sikre og deltage aktivt i implementering af nye tiltag og lovgivningen.
 • At deltage aktivt i samarbejdet med de øvrige rektorer og Departementet for Uddannelse.

Vi forventer, at du har:
 • Erfaring med ledelse og økonomistyring i en stor organisation, og meget gerne kan dokumentere efteruddannelse inden for ledelse.
 • Evne til at sætte klare rammer for udviklingen på skolen.
 • Evne til at samarbejde og bevare overblik på tværs af mange fagligheder.
 • Vilje til og ambition om at skabe de bedst mulige resultater og muligheder for flest mulige unge.
 • Erfaring med og kendskab til det grønlandske samfund og kultur eller vilje til at deltage i og få kendskab til disse.
 • Erfaring med og lyst til at arbejde med unge mennesker.
 • Evne til at analysere problemstillinger og udtænke løsninger, og ikke mindst evner at implementere løsninger og handlinger til konkrete tiltag.
 • En relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og gerne undervisningskompetence i mindst et fag på gymnasialt niveau.
 • Lyst og mod til at være øverste leder for en større organisation, som også indbefatter elevkollegier, elevcoaches, kantine og administrativt personale.

Det er en klar fordel, hvis du:
 • Er tosproget – grønlandsk og dansk
 • Har erfaring med forandringsprocesser og implementeringsprocesser i større organisationer
 • Har humor, lune, godt humør og generelt er nem at snakke med

Ansættelsesproces:
Første samtalerunde foregår i uge 2.
Anden samtalerunde foregår i uge 3 med udvalgte ansøgere fra 1. samtalerunde med indhentning af aktuelle referencer.
Der nedsættes et ansættelsesudvalg som består af en medarbejderrepræsentant, chef i departementet samt specialkonsulent i departementet.
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret svarende til en lønramme 37
Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Kontakt:
Ved spørgsmål til stillingen,  kan afdelingschef, Dorthe Bidstrup kontaktes på dbip@nanoq.gl eller +299 34 57 23

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.   Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning