Gå til hovedindhold
158

Dette jobopslag er udløbet

Direktør INUSSUK-IT

Som et led i bestræbelserne på at forenkle og effektivisere den offentlige administration i Grønland har der gennem flere år været fokus på at samle alle IT-systemer indenfor økonomi og personale administration i én driftsorganisation.

Grønlands Fællesoffentlige IT blev dannet i 2019 og ændrede i 2021 navn til Inussuk-IT. Enheden har i dag ansvaret for implementering, drift og support for en række fællesoffentlige systemer, herunder ERP, HR, ESDH, løn, tidsregistrering og vagtplanlægning.

Inussuk-IT er opdelt i to kontorer, ERP og ESDH, som begge er ledet af en kontorchef.

Vi søger en direktør, der kan sikre at organisationen forsætter udviklingen af driften og supportfunktionerne for alle de fællesoffentlige systemer samt sikre gennemførslen af de igangværende implementeringsprojekter.

Den person vi søger:
 

  • Har en solid ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige administration,
  • Har stor erfaring fra arbejde med modernisering, digitalisering og effektivisering af administrative processer,
  • Har erfaring med og lyst til at optimere IT-drift,
  • Gerne kendskab til grønlandske forhold og gerne erfaring fra både Selvstyret og en eller flere grønlandske kommuner,
  • Formår at manøvrere i en organisation, der betjener store komplekse organisationer, og her formår at skabe muligheder og fremdrift,
  • Har gode leder-, samarbejds- og formidlingsegenskaber,
  • Finder det naturligt at arbejde strategisk, opsætte mål for egen organisation og samtidig er i stand til at skabe et godt og motiverende arbejdsmiljø.


Den rigtige kandidat ser vi som en person, der gerne har erfaring fra både den offentlige administration og fra arbejde i en IT-organisation – også gerne en del af tiden som ansat i en konsulentvirksomhed.

Om os
Inussuk-IT’s mål er, at fremme den digitale udvikling i det grønlandske samfund gennem øget anvendelse af IT og digitalisering indenfor økonomi og personale administration. 

Vi tilbyder
Vi tilbyder en unik mulighed for at arbejde med effektivisering og modernisering i et helt land på tværs af sektorer og myndigheder.

Du kommer til at lede en organisation, der har opbakning fra både kommuner og Selvstyre, og hvor alle resultater er værdsat.

Din hverdag bliver alsidig, selvstændig og udfordrende med gode muligheder for fortsat faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af et uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kollegaer.

Inussuk-IT er en selvstændig organisation med en bestyrelse som højeste myndighed. Direktøren referer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne, hvor 5 er udpeget af kommunerne og 2 af Selvstyret. Driften finansieres via Finansloven samt bidrag fra de 5 kommuner. Link til Selvstyrets bekendtgørelse
 

Ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes besat på åremålsvilkår, snarest eller efter aftale.

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.

Lønnen med åremåls tillæg og faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 84.711,- kr og årligt Kr. 1.016.540,- kr plus pensionsbidrag.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Yderligere information
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den nuværende Direktør Ivan Damborg, tlf.: +299 491121, ivda@nanog.gl eller formanden for bestyrelsen, Regnskabschef i Selvstyret Egon Skindhøj, tlf.:  +299 546426 egsk@nanoq.gl.

Grønlands Fællesoffentlige It bruger Inussuk-It som navn i dagligdagen, på hjemmesider o.l. Inussuk betyder varde/pejlemærke.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning