Gå til hovedindhold
177

Dette jobopslag er udløbet

Departementschef til Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima

Grønlands Selvstyre søger en erfaren leder med dokumenteret international erfaring til stillingen som departementschef i Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima.

Du vil som departementschef på det udenrigspolitiske område være med til at varetage Grønlands interesser internationalt og sikre gode internationale relationer. Naalakkersuisut ønsker, at Grønland fastholder og udvikler sin rolle som en væsentlig forhandlingspart i såvel udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitikken som i forhold til kommercielle handelsaftaler.
På erhvervsområdet få en central rolle i forhold til at understøtte Naalakkersuisuts målsætning om at skabe bæredygtig vækst i hele landet. Dette skal du gøre ved at sætte en sikker kurs, så de mange eksisterende erhvervstiltag implementeres og udvikles. Du skal samtidig være den nyskabende drivkraft, som skaber gode rammer for, at en række nye og mindre erhverv, såsom turisme, innovation og eksport af naturressourcer, kan vækste.
Departementschefen har det overordnede ansvar for den daglige ledelse af departementet og for rådgivning af Naalakkersuisoq, herunder:

 • Implementering af politiske tiltag samt udviklingstiltag inden for departementets ansvarsområder
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for den politiske ledelse og implementering af politiske beslutninger, med fokus på mål- og resultatopnåelse
 • Koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer, styrelser, underliggende enheder, internationale relationer, virksomheder, institutioner og andre aktører. Departementschefen forventes at være drivkraft for positive samarbejdsrelationer med disse.
 • Den overordnede varetagelse af Naalakkersuisoqs ansvar vedr. Grønlands interesser i internationale forhold.

Organisering
I Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima er der ansat ca. 30 medarbejdere. Departementet består af hhv. Erhvervsafdelingen, Udenrigsafdelingen, Protokol og Juridisk/Administrativ Afdeling, Repræsentationer i København, Bruxelles, Washington DC, Reykjavik og Beijing, samt Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Organisationsplan og yderligere beskrivelse af departementets opgaver m.m. kan ses på www.naalakkersuisut.gl.

Kvalifikationer
Den rette kandidat har en relevant videregående uddannelse samt faglig viden indenfor departementets ansvarsområder. Dertil vil der bl.a. blive lagt vægt på:

 • Erfaring med arbejde i en politisk ledet organisation, samt med ansvar for økonomistyring
 • Indgående kendskab til og indsigt i grønlandske samfundsforhold
 • Solide sproglige evner inden for grønlandsk, dansk og engelsk
 • Erfaring med og indsigt i departementets fagområder
 • Godt kendskab til samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut samt kommunerne
 • Erfaring med forvaltningsspørgsmål, internationale forhold og statsretslige emner
 • Gode lederegenskaber, herunder medarbejderudvikling og resultatorienteret arbejdstilrettelæggelse
 • Evne til at styre, koordinere, prioritere og sikre effektiv gennemførelse af større projekter
 • Gode forhandlings-, kommunikations- og samarbejdsevner

Referenceforhold
Departementschefen refererer til Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima i spørgsmål vedrørende udmøntningen af Naalakkersuisuts politiske målsætninger inden for departementets område, samt den faglige forvaltning og drift af departementet. I spørgsmål vedrørende koordinering af departementets opgaveløsning i forhold til andre departementer og i spørgsmål vedrørende opfølgningen på generelle administrative målsætninger, retningslinjer, procedurer og kvalitetskrav mv. refererer departementschefen til chefen for Formandens Departement.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan gratis indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på åremålsvilkår for 4 år, snarest eller efter aftale. Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 39/40.
Lønnen med åremålstillæg i (LR 39) udgør med faste løndele: 1. april 2021 85.016 kr. pr. md. og årligt 1.020.200 kr. plus pensionsbidrag.

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår: Såfremt ansøger i forvejen er varigt ansat tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige i Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre.

Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat, og at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgningsfrist m.m.
Stillingen skal søges via nedenstående link, hvor ansøgning, cv, eksamensbeviser og andre relevante bilag skal vedhæftes. Udvalgte kandidater skal påregne at gennemgå et testforløb. Det forventes, at ansøgeren kan sikkerhedsgodkendes.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til departementschef ved Formandens Departement Hans-Peder Barlach Christensen – mail: hape@nanoq.gl.

Ansøgningsfristen er den 10. juni 2021 klokken 12.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning