Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima søger en kontorchef for stabsfunktion pr. 1. oktober 2021

Vi søger en erfaren og selvstændig kollega, der kan varetage de ledelsesmæssige opgaver for de økonomisk/administrative medarbejder, vores juridiske kontor, ekstern kommunikation og igangsætte opbygningen af en ny enhed for International Handel.
Kontorchefen indgår i departementets ledelsesgruppe, som består af afdelingschefen for erhverv, kontorchefen for udenrigskontoret, protokolchefen og departementschefen. Kontorchefen refererer til departementschefen.

Dine primære arbejdsopgaver:
Departementet blev etableret i april 2021 ved sammenlægning af Udenrigsdepartementet og Erhvervsdepartementet. Du har det ledelsesmæssige ansvar for økonomi/personaleopgaverne, kommunikation ud af huset og opbygningen af en ny enhed der skal varetage området International Handel.

Som kontorchef har du bl.a. ansvaret for:

 • Departementets overordnede regnskab, budgetopfølgning, årsafslutning
 • Samarbejde med repræsentationscheferne omkring regnskaber for Grønlands repræsentationer i udlandet
 • Kontakt til Udenrigsministeriet i.fm. Grønlands repræsentationer i udlandet
 • Sikre regnskabs- og bogføringsopgaver, samt udarbejdelse af periode- og årsregnskaber
 • HR- og personaleadministration.
 • Ekstern kommunikation, pressemeddelelser m.v.
 • Etablering af en ny enhed med fokus på International Handel, WTO, Investeringsstrategi, Handelsaftaler m.v.

Om Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima:
I Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel er der ansat ca. 30 medarbejdere. Departementet består af hhv. Erhvervsafdelingen, Udenrigsafdelingen, Protokol og Juridisk/Administrativ Afdeling, Repræsentationer i København, Bruxelles, Washington DC, Reykjavik og Beijing, samt Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Dine kvalifikationer og kompetencer:

 • Relevant videregående uddannelse, gerne inden for økonomi/administration, international handel eller tilsvarende
 • Erfaring fra en lignende stilling og/eller med administration, kommunikation, forhandling
 • Erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • Overblik samt god indsigt i økonomi og organisatoriske forhold
 • Analytiske evner og stærk til tal- og databehandling
 • Erfaring, viden om og interesse for arbejdsområderne
 • Evne til at tage selvstændigt ansvar men også at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og myndigheder i Danmark,
 • Gode kommunikative evner,
 • Det er en fordel hvis du taler grønlandsk, dansk og engelsk.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 36. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt, og der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Departementschef Mininnguaq Kleist på e-mail mikl@nanoq.gl / +229 345148.

Hvis du vil vide mere om Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv, Handel og Klima, kan du finde flere oplysninger om os på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 7. oktober 2021.
Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt eller efter aftale.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, udskrift fra kriminalregisteret, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning