Gå til hovedindhold
180

Departementet for Uddannelse søger en projektleder

Projektleder søges til undersøgelse og afdækning af muligheder, behov for etablering af nye uddannelser samt for erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik

Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt, Forskning og Kirke igangsætter snarest et projekt vedrørende: Undersøgelse og afdækning af behov, muligheder og konsekvenser for etablering af nye uddannelser samt muligheder og behov for udvikling i arbejdsmar-kedet, i Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik.  
 
Undersøgelse og afdækning inden for følgende:

 • Undersøgelse og afdækning af behov, muligheder og konsekvenser for etablering af hhv. GUX, erhvervs- og videregående uddannelser i Kommune Qeqertalik samt Avannaata Kommunia.

 

 • Undersøgelse og afdækning af muligheder og behov for etablering af en bred EUD basisuddannelse, som er tilpasset og målrettet det eksisterende arbejdsmarked i Kommunerne

 

 • Undersøgelse og afdækning af behov, muligheder og konsekvenser af etablering af en ny musikeruddannelse / musikerskole i Kommunerne

Projektlederen skal nedsætte et udvalg blandt andet med henblik på undersøgelse af behovet for eksportorienterede erhvervsuddannelser/erhvervsskoler samt med henblik på en undersøgelse af etablering af en basisuddannelse og behandling af emner vedrørende erhvervsuddannelsesområdet og den tilhørende arbejdsmarkeds- og erhvervsudvikling.
Undersøgelserne skal i videst muligt omfang inddrage kommunerne og relevante institutioner, samt erfaringer og igangværende initiativer på uddannelsesområdet.
Yderligere uddybning af emnerne for undersøgelse og afdækning gives ved henvendelse til Departementet for Uddannelse.
Projektlederens primære opgaver vil være følgende:

 • Opfyldelse af kommissorium, herunder udarbejdelse af en redegørelse omkring undersøgelsen og afdækningen på nævnte områder til Inatsisartuts behandling forårsmødet 2023
 • Koordinere og styre undersøgelsesarbejdet inden for en stram tidsplan
 • Skabe overblik, inddragelse af relevante parter og varetage sekretærfunktion for berørte Kommuner og nedsatte udvalg

Vi forventer projektlederen:

 • Har en relevant faglig baggrund
 • Grundigt kendskab til det grønlandske uddannelsessystem og samfund
 • Kan bevare overblikket, kan arbejde selvstændigt og under tidspres
 • Er åben, udadvendt, tager initiativ og har gode ideer
 • Kan fremskaffe, vurdere og analysere relevante data
 • Er i stand til at samle trådene i en kompleks proces
 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner

For yderligere info samt vide mere om jobbet, kan du henvende dig til afdelingschef Dorthe Bidstrup på dbip@nanoq.gl eller telefon +299 345723

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til frirejser og bohaveflytning, i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen.
Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Ansøgning
Stillingen ønskes besat snarest muligt.  
Stillingen er tidsbegrænset frem til maj 2023 med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfristen er d. 01.06.22
 
 
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning