Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke søger AC-fuldmægtig / Specialkonsulent til udfordrende stilling i kontoret for tværfaglige projekter, data og analyse

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har brug for en ny kollega i kontoret for tværfaglige projekter, data og analyse – kontoret som bl.a. er omdrejningspunkt for det uddannelsesrelaterede samarbejde mellem Grønland og EU (partnerskabsaftalen). Du skal være en imødekommende holdspiller med flair for at arbejde i en politisk styret organisation, og gerne have spidskompetencer indenfor et eller flere af kontorets kerneopgaver.

Om stillingen
Du kommer til at blive del af departementets kontor for tværfaglige projekter, data og analyse – som pt. har 3 ansatte og er en integreret del af Uddannelsesafdelingen med i alt 14 medarbejdere. Uddannelse er et politisk prioriteret område og har været det i en længere årrække og er kendetegnet ved flere overordnede udviklingstiltag og stor bevågenhed fra mange forskelligartede interessenter. Mange forskelligartede opgaver tilfalder kontoret, herunder særligt det internationale uddannelsessamarbejde, og opgaverne fordeles ud fra kontorets personalemæssige sammensætning.
Kontoret for tværfaglige projekter, data og analyse har en nøglerolle i monitorering af fremdriften og den fortsatte udvikling af uddannelsesområdet. Som en del af kontoret medvirker du til, at de overordnede politiske målsætninger på uddannelsesområdet understøttes af et solidt beslutningsgrundlag. Det sker, blandt andet, gennem udarbejdelse af den årlige Uddannelsesplan, løbende afrapporteringer til EU jf. partnerskabsaftalen og forskellige analyseprojekter og undersøgelser af både større og mindre grad.
Af kerneopgaver som løftes i kontoret kan følgende fremhæves, hvor du får tildelt fokusområder alt efter din profil og kontorets øvrige personalesammensætning:

 • Koordinering af indsatser på uddannelsesområdet
 • Koordinering af implementeringsarbejdet i forbindelse med Partnerskabsaftalen med EU på uddannelsesområdet
 • Agere projektleder på tværgående projekter
 • Afrapportering til bl.a. departementets ledelse, Naalakkersuisoq, Inatsisartut og EU-Kommissionen
 • Koordinering af øvrige internationale indsatser på uddannelsesområdet
 • Besvarelse af henvendelser på uddannelsesområdet til andre departementer og eksterne aktører
 • Deltagelse i både større og mindre analyseprojekter
 • Diverse arbejdsopgaver omkring uddannelsesdata
 • Deltagelse i arbejdsgrupper, det være sig Departements interne arbejdsgrupper og arbejdsgrupper på tværs af andre Departementer/andre myndigheder


Der kan i perioder være en del rejseaktivitet forbundet med kontorets opgaver både inden for og uden for Grønland.

Du vil referere til afdelingschefen, men den daglige opgaveløsning og opgaveopfølgning koordineres af en teamleder.

Vi forestiller os, at du

 • Har en relevant kandidatuddannelse, f.eks. samfundsvidenskabelig
 • Har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • Interesserer dig for og har kendskab til uddannelsesområdet
 • Har interesse for og erfaring med både kvalitativ og kvantitativ analyse
 • Interesserer dig for og har erfaring med at arbejde internationalt
 • Kan sætte dig ind i store mængder af information på kort tid samt formidle dette videre til en bred kreds af modtagere.
 • Kan bevare overblikket, når der er mange opgaver og oplysninger i spil og kan bearbejde det til forståelige og præcise beslutningsoplæg
 • Besidder evnen til at systematisere arbejdsprocesser og er god til tal
 • Er god til at overholde deadlines
 • Vægter samarbejde og dialog højt
 • Ser gerne, at du behersker engelsk på højt niveau
 • Er meget gerne dobbeltsproget grønlandsk/dansk


Om Arbejdspladsen
Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke er en mangfoldig arbejdsplads med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, korte kommandoveje og engagerede og dedikerede medarbejdere. Vi er knap 50 kollegaer, der sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau og skabe et godt socialt miljø.

Ansøgningsfrist:
Hvis du kan se dig selv i ovenstående, så send din ansøgning med CV og relevante bilag via nedenstående link senest d. 3/7 2020. Vi modtager ikke ansøgninger på email.

Yderligere oplysninger:
For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt afdelingschef Lotte Kjær lokj@nanoq.gl. For mere information om Grønlands Selvstyre, se www.naalakkersuisut.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen opslås med mulighed for indplacering som specialkonsulent. Indplacering som specialkonsulent kan tilbydes, såfremt kandidaten har de rette dokumenterbare kompetencer.
Tjenestestedet er i Nuuk.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning