Gå til hovedindhold
97

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet søger en specialkonsulent/ AC-fuldmægtig til Økonomiafdelingen

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet varetager det grønlandske socialområde, herunder udarbejdelse strategier på socialområdet, udarbejdelse af sociallovgivning samt, fortolkning og tilsyn med sociallovgivningen.

Økonomiafdelingen er en tværgående afdeling i Departementet, der har til opgave at udarbejde det økonomiske beslutningsgrundlag for politiske lovtiltag, strategier og handlinger. Du vil være med i hele processen fra de første modelnotater til en lov udarbejdes, henover den politiske beslutning til loven både implementeres og efterfølgende evalueres. Du vil derudover skulle indgå i økonomiafdelingens daglige drift, ift. budgetstyring, udarbejdelse af høringssvar og tillægsbevillinger, opdatering af cirkulærer osv.
 
Du vil få en central position i et departement, hvor du kommer til at sidde tæt på beslutningsprocesserne. Arbejdet byder på masser af udfordringer og tværfagligt samarbejde. Herudover indgår du i tværdepartementale opgaver og arbejdsgrupper i relation til socialpolitiske og økonomiske spørgsmål. Arbejdsdagen består både af små og store opgaver, og du vil have gode muligheder for også at forfølge dine egne ideer og initiativer.
 
I Departement har vi som mål at opbygge en kultur, hvor alle har mulighed for at bidrage med udvikling og nytænkning til organisationen. Derfor er det en fordel, hvis du er en samarbejdsorienteret person, der møder dine kollegaer med humør og interesse. Du skal være interesseret i at arbejde i en politisk styret organisation, hvor tempoet ofte er meget højt og leveringsfristerne er korte. Det er en fordel, hvis du er god til at formidle, såvel skriftligt som mundtligt og har en evne til at gennemskue komplicerede sammenhænge.
 
Om stillingen
Opgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Lovforberedende arbejde
 • Analyser og konsekvensberegninger af nye tiltag på Departementets område, herunder af ny lovgivning, i.f.b.m. budgetanalyser, modelnotater m.v.
 • Generel ministerbetjening, herunder orienteringsnotater, oplæg til møder, oplæg til finanslovsforhandlinger m.v.
 • Udarbejdelse af finanslovsbidrag for departementets område
 • Budgetlægning og budgetopfølgning for Departementet
 • Økonomistyring af Departementets budget.
 • Økonomisk tilsyn med kommunerne
 • Implementering, evaluering og opfølgning på reformer og strategier
 • Medvirke til udarbejdelse og kvalitetssikring af diverse redegørelser til Inatsisartut
 • Udarbejdelse af svarnotater, høringssvar, svarbreve mv. på vegne af Naalakkersuisoqmedlemmet
 • Deltage og varetage koordinerende arbejdsopgaver i forbindelse med div. arbejdsgrupper inden for Departementets ressortområde.


Vi forventer, at du har:

 • Kandidateksamen som cand.scient pol, cand.polit., eller anden relevant samfundsvidenskabelig uddannelse
 • Interesse i at arbejde i en politisk styret organisation,
 • Gode evner til at kommunikere klart, tydeligt og struktureret, såvel skriftligt som mundtligt
 • Evner at gennemskue og beregne økonomisk data
 • Evt. erfaring med økonomi- og budgetstyring
 • Lyst til at tage et selvstændigt ansvar i løsningen af departementets opgaver,
 • Lyst til at arbejde i et tværfagligt miljø, hvor den enkelte bidrager til helhedsorienterede løsninger,
 • Godt humør, gåpåmod og samarbejdsevne.Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For en kandidat med de rette dokumenterbare kompetencer, kan der ske ansættelses som specielkonsulent.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Julie Præst Wilche, 34 66 44 jprw@nanoq.gl
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på http://naalakkersuisut.gl, under Job.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning