Gå til hovedindhold
142

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for FIskeri og Fangst, Veterinær- og fødevaremyndigheden i Grønland, søger Embedsdyrlæge vikar

Har du lyst til at bruge dine dyrlægefaglige kompetencer bredt, arbejde visionært og selvstændigt med afvekslende opgaver – så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende vikar stilling i Sydgrønland.
 
Om stillingen:
Veterinær og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) har ansvaret for det veterinærfaglige og fødevarefaglige arbejde i hele Grønland. Som embedsdyrlæge vikar for Sydgrønland er det veterinærfaglige arbejde som rådgivning af fåreholdere, konsultationer, besætningsbesøg samt tilsyn af fåre- og kvægbesætninger en essentiel del af stillingen, hvilket kræver klinisk erfaring og selvstændighed. Som en naturlig del af tilsynet med besætningerne vil embedsdyrlægen udføre kødkontrol samt tilsyn på slagterier og andre fødevarevirksomheder i Sydgrønland. Dette foregår primært i sensommeren og efteråret.
Det forventes, at man er villig til og har mulighed for at rejse, for at varetage disse funktioner.

Som embedsdyrlæge forventes det også, at du tager del i det almindelige virke i VFMG indenfor fortløbende myndighedsopgaver samt yder bidrag til nytænkning og langsigtet udvikling for VFMG. Opgaverne kan blandt andet være, at rådgive borgere i forbindelse med ind- og udførsel af dyr og fødevarer, udarbejde vejledninger samt procedurebeskrivelser.
 
VFMG har i øjeblikket en konstitueret ledende dyrlæge, 4 dyrlæger, og 2 tilsynsførende med erfaring inden for fødevarebranchen.
Strukturelt er vi fordelt på 2 lokaliteter i Grønland og du vil blive placeret i Qaqortoq.
Du vil referere til ledende dyrlæge for Veterinær- og Fødevaremyndigheden, der er placeret i Nuuk.
De øvrige medarbejdere i VFMG er placeret i Nuuk og beskæftiger sig først og fremmest med minister- og borgerbetjening, tilsyn, dyreværn og overvågning samt andet myndighedsarbejde som f.eks. grænsekontrol.
 
Udenfor arbejdstiden er der mulighed for, at udføre privat klinisk arbejde sideløbende med myndighedsarbejdet.


Om dig:
Du er uddannet dyrlæge (Cand.med.vet) med dansk autorisation.
 
For at kunne trives i jobbet er det en fordel, at du:

  • har et godt overblik, er systematisk og er god til at planlægge dine opgaver.
  • er god til at samarbejde med såvel kolleger, borgere, andre myndigheder og interessenter.
  • kan lide, at arbejde selvstændigt og er god til at håndtere pressede situationer.
  • har erfaring fra klinisk arbejde og kødkontrol.
  • har erfaring fra offentlig forvaltning, helst på fødevare- eller veterinærområdet.
  • Det er en fordel, hvis du kan tale og skrive grønlandsk.
  • du er flersproget. Arbejdssproget i forvaltningen er grønlandsk, dansk og i mindre grad engelsk.

 
Vi håber, at du har et godt humør og kan trives med en uformel og god omgangstone i en afdeling, hvor vi fysisk er placeret langt fra hinanden, men hvor vi er afhængige af, at alle hjælper hinanden med at få opgaverne løst.

Løn - og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning, sker i henhold til de på ansættelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og pågældendes forhandlingsberettigede organisation.
For ansøgere, som allerede er tjenestemandsansatte, vil ansættelse kunne finde sted som tjenestemand. Ansættelse som tjenestemand vil ske i henhold til Landstingslov nr. 21 af 18. december 2003 om Grønlands Hjemmestyres og Kommunernes tjenestemænd i Grønland.
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt. 

Bolig                                                                                               
Der kan til stillingen anvises møbleret vakantbolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret Ledende Dyrlæge Stella Ege Kristesen på telefon +299 345390 / +299 551997 eller ved at skrive til uumasut@nanoq.gl.
Ønsker du yderligere information om Grønland og om Grønlands Selvstyre, kan du læse mere på:

Ansøgning
Ansøgningen skal være Departementet i hænde senest den 26. maj 2022.
Ansættelsessamtale vil blive afholdt løbende evt. vha. elektroniske medier og ansættelse kan ligeledes ske løbende.
Tiltrædelsesdato er snarest muligt.
Ansøgning bilagt kopi af relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse bedes fremsendt elektronisk gennem nedenstående link.
"Søg stillingen nu"
 
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises anden midlertidig indkvartering efter de til enhver tid gældende regler, hvortil kan opkræves den indkvarterede et driftsbidrag af de med indkvarteringen forbundne udgifter samt opkræves møbleringsbidrag efter gældende regler. Indkvarteringen fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Såfremt medarbejderen misligholder lejemålet og dette fører til udsættelse af boligen, vil der ikke blive stillet anden midlertidig indkvartering til rådighed.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning