Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fangst- og Jagtafdelingen søger en AC fuldmægtig

Tiltrædelsesdato er senest den 01. december 2019, eller efter nærmere aftale.
 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland inden for følgende hovedområder: Fiskeri, fangst, landbrug, erhvervsstøtte, kontrol- og inspektion samt veterinær- og fødevareområdet. Vores arbejdsområder er genstand for stor politisk bevågenhed, hvor mange forskellige og ofte modstridende interesser gør sig gældende.
 
Departementet består af 7 afdelinger, hvor Fangst- og Jagtafdelingen består af 7 medarbejdere samt en afdelingschef. Afdelingens vigtigste arbejdsopgaver er forvaltning, administration og beskyttelse af alle vilde dyr og landsatte dyr, herunder ajourføring, rådgivning og juridisk betjening om lovgivningen inden for fangst- og jagtområdet samt forvaltning af tangsager, øget anvendelse af grønlandsk mad/proviant og jagtbevis-ansøgninger. Derudover er Departementet høringspart i forskningsansøgninger vedr. vilde dyr og deres habitater.
 
Om stillingen
Fangst- og Jagtafdelingen beskæftiger sig med forvaltningen af de levende ressourcer i Grønland. Afdelingen er normeret med 1 afdelingschef, 5 AC-fuldmægtige samt 1 afdelingsleder og 1 kontorfuldmægtig.
 
Dagligdagen i afdelingen kan til tider være hektisk og består fortrinsvis af mødeaktiviteter, samarbejde med Departementer/styrelser, kommuner, kommissioner og organisationer, udarbejdelse af oplæg til politikerne, behandling af borgerhenvendelser, faglig sparring med kolleger samt egne faste arbejdsopgaver.
 
Stillingen som AC fuldmægtig i afdelingen omfatter bl.a.

 • Forvaltning og administration af kvoterede arter, herunder isbjørne og hvalros,
 • Kontakten til og fra kommuner, fisker- og fangerorganisation, forberedelse og deltagelse samt efterbehandling af møder i de bilaterale og regionale aftaler om kvoterede arter,
 • Varetagelse af sekretariatet for Fangstrådet, forberedelse, deltagelse og efterbehandling af rådets møder og koordinerer mødematerialer i samarbejde med de øvrige ansatte i afdelingen,
 • informationskampagne om bæredygtig udnyttelse af kvoterede arter, herunder isbjørne og hvalros i tæt samarbejde med øvrige i afdelingen,
 • Back-up funktion til promovering af kalaalimerngit og lokale råvarer fra naturen.

Vi forventer, at du:

 • Har en forvaltningsrettet antropologi rettet el. lign. universitetsuddannelse fra Grønland eller udlandet.
 • Kan begå dig i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde selvstændig og i samarbejde med andre
 • Er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • Er indstillet på at udføre opgaver inden for afdelingens samlede arbejdsområde
 • Kan holde dig løbende orienteret om udviklinger på området.

 
Vi ser gerne, at du:

 • Har administrativ erfaring fra tidligere ansættelse, gerne inden for forvaltning
 • Har kendskab til grønlandske forhold og/eller jagt
 • Har kendskab til databasearbejde, dataanalyser og digital udvikling
 • Har kendskab til ekstern kommunikation
 • Er god til sprog, herunder grønlandsk, dansk og engelsk.
 • Udadvendt og humoristisk.

 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Amalie Jessen, telefon 299 34 53 04 amalie@nanoq.gl eller Pollas Lyberth poly@nanoq.gl telefon 299 34 53 02
Ved disses fravær kan du kontakte AC fuldmægtig Nuka Møller Lund, numl@nanoq.gl, tlf. 345345.
 
Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 42.
 
Kort om Grønlands Selvstyre
Grønlands Selvstyre blev indført d. 21. juni 2009. Selvstyret består af en Centraladministration (CA), med cirka 650 ansatte fordelt på 11 departementer samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Selvstyret.
CAs opgave er, at sikre Naalakkersuisoqarfiit (Landsstyreområderne) et solidt politisk beslutningsgrundlag samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Et højt prioriteret indsatsområde er at opbygge en mere borgernær offentlig sektor, der når ud til alle vores 57.000 indbyggere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning