Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser søger en eller to AC-fuldmægtige/specialkonsulenter til Afdelingen for Landsplanlægning

Er du planlægger og interesseret i planlægnings- og arealforvaltningsområdet? Kan du se dig selv i rollen som landsplanlægger og være med til at sætte fokus på bæredygtig udvikling, koordinering af nationale sektorplaner og de lovgivningsmæssige rammer for den fysiske planlægning i de fem grønlandske kommuner?
Afdelingen for Landsplanlægning søger en eller to AC-fuldmægtige til landsplanområdet med ansættelse pr. 1. december 2020 eller efter nærmere aftale.
Landsplanlægning spænder vidt - fra overordnet bæredygtig udvikling (SDG 2030 Agendaen), fysisk planlægning og koordinering af nationale sektorplaner til klagesagsbehandling og høringssvar til nye kommuneplantillæg. Den teknologiske udvikling inden for geodata muliggør nye digitale løsninger, der går hånd i hånd med den faglige opgaveløsning og koordinering af den fysiske planlægning (jf. den Nationale Strategi for Geodata 2018-2021, arbejdet med NunaGIS, udvikling af nye grunddata, ny satellitkortlægning mv.).    

Stillingsbeskrivelse
Afdelingen for Landsplanlægning indgår som én af fem afdelinger under Departementet for Finanser. Der er ca. 30 medarbejdere i departementet. Under departementet hører to styrelser: Skattestyrelsen og Økonomi- og Personalestyrelsen. Derudover er Grønlands Statistik og ASIAQ underliggende enheder til departementet.
Vi er en lille afdeling – som p.t. har 3 ansatte, der arbejder tæt sammen og som favner en meget bred opgaveportefølje.
Landsplanlægning og geodataområdet er et politisk prioriteret område med en snitflade til mange forskellige interessenter – både nationalt og internationalt. Afdelingen for Landsplanlægning har et særligt fokus på, hvordan den fysiske planlægning og geodata er med til skabe helhed, sammenhæng på tværs og sikre gode rammer for vækst i det grønlandske samfund.
Vi søger derfor en kollega til afdelingen, som kan bidrage til projektledelse og koordinering, og som formår at koordinere, analysere og samle trådene på tværs af departementer og kommuner, samtidig med at daglig sagsbehandling og drift skal varetages. Du har en vis flair for blandt andet juridisk sagsbehandling, Geodata og GIS, opfølgning via indikatorer og statistiske nøgletal, projektledelse og koordinering.
Den konkrete opgaveportefølje vil afhænge af din profil og varetagelse af andre af afdelingens områder kan aftales ved ansættelsen.

Om dig

 • Du har en relevant videregående uddannelse, gerne suppleret med en projektlederuddannelse.
 • Du har erfaring og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre.
 • Du er meget struktureret, har analytisk sans og kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang.
 • Du er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde.
 • Du evner at inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af opgaver og er drivkraft for positive samarbejdsrelationer.
 • Du evner at styre, koordinere og bidrage til effektiv gennemførelse af større projekter.
 • Du er arbejdsom, serviceminded og kan udføre planlægning af/og praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af møder, seminarer el. lign.


Vi tilbyder:

 • Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
 • Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger, hvor omgangstonen er uformel.
 • Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.
 • Stemningen i departementet er præget af godt humør i en til tider hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen.
 • Stillingen opslås som AC-fuldmægtig/specialkonsulent. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 • For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår.
 • Tiltrædelsesdato er den 1. januar 2020 eller snarest efter aftale.


Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen på telefon +299 58 81 59 eller E-mail: thga@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 2. november 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt straks efter ansøgningsfristens udløb.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning