Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser søger dygtig og engageret studentermedhjælper til at lave skabeloner til finansloven

Grønlands Selvstyre er ved at indføre et nyt økonomisystem, og det betyder, at finansloven for 2021 skal laves i det nye system. Derfor søges en studentermedhjælper til at lave skabeloner til finansloven. Som studentermedhjælper vil du derfor få et grundigt indblik i det nye fællesoffentlige økonomisystem, samt hvordan der laves finanslov i Selvstyret

Om dig

  • Du er studerende på en videregående uddannelse, gerne med vægt på økonomi og samfundsforhold
  • Du er god til Excel
  • Du er god til Word
  • Du har interesse i at lære mere om implementeringen og anvendelsen af det nye fællesoffentlige økonomisystem

Arbejdsopgaver
Finansloven vil i det nye økonomisystem blive opbygget ud fra skabeloner, der indebærer integration  mellem med worddoku
menter, tabeller fra Excel og systemet Dynamics AX. Din primære rolle vil være at sørge for opsætinng af skabeloner til finansloven i Microsoft Word med integration til Dynamics AX via Excel. Der forudsættes således et stort kendskab til Microsoft Office. Du vil igennem arbejdet få en stor indsigt i det nye fællesoffentlige økonomisystem, der benyttes af både Grønlands Selvstyre og kommunerne.

Om os
Departementet for Finanser er en del af centraladministrationen, som er underlagt Naalakkersuisut. Kernen i vores arbejde er politisk økonomi. Departementet har aktuelt ca. 30 medarbejdere fordelt over flere afdelinger med økonomi, jura, selvstændighed og landsplanlægning. Under departementet er tilknyttet Skattestyrelsen, Økonomi- og Personalestyrelsen samt Grønlands Statistik.
 
Vores hovedopgave er betjening og rådgivning af Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde, udarbejdelse af bevillings- og skattelovgivning, tilsyns- og analyseopgaver, arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning samt økonomiske reformer.
Vi koordinerer den finanspolitiske dagsorden. Dette indebærer, at vi udarbejder og administrerer de årlige finanslove. Hertil hører udarbejdelse af basisbudgetter, afholdelse af budgetseminarer, facilitering af finanslovsforhandlinger, udarbejdelse af finanslovsforslag m.m. Derudover sørger vi tillige for at gennemføre årlige bloktilskudsforhandlinger med de grønlandske kommuner.
Vi tilbyder derfor et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces. Vores arbejdsmiljø er uformelt og åbent, med tværgående arbejdsopgaver, korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi har en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og samarbejde på tværs af departementer og styrelser. 

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Anders Fonnesbech-Wulff på tlf. +299 346731eller e-mail afw@nanoq.gl.
For nærmere oplysninger om Grønlands Selvstyre se www.naalakkersuisut.gl.


Ansøgningsfrist den 24. august 2019.
Tiltrædelse 1. september 2019 eller efter nærmere aftale.
Ansættelsessamtaler forventes i uge 35/36.
Ansøgning bedes vedlagt CV og eksamenspapirer samt relevante referencer.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning