Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser søger dygtig og engageret afdelingsleder til Ledelsessekretariatet

Orden på tingene, styr på regningerne, service når det gælder, overblik når der er travlt, hjælp hvor det kræves og alt med et smil. Hvis det er dig, så er du måske vores nye afdelingsleder. 

Ledelsessekretariatet består af flere funktioner omkring den interne drift i departementet samt i forhold til serviceringen af Naalakkersuisoq og departementschef. Afdelingslederen er primært beskæftiget i det vi kalder ”Forkontoret”.

Om dig
Du er kontoruddannet eller har tilsvarende administrative kvalifikationer, og det er fint, hvis du allerede har erfaring med sekretariatsarbejde, gerne fra selvstyret eller fra en kommune.
Hvis du kender F2, IRIS, XAL og Web-Tas og, så er det helt perfekt, og det er også fint hvis du er vant til at bruge Word og Excel.
Du har et godt overblik, og du forstår at planlægge så tingene er klar til rette tid, så at overraskelser undgås. Du lægger vægt på at have styr på tingene.
Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer. Det er helt naturligt for dig at yde god service.
Det er en stor fordel, hvis du er dobbeltsproget grønlandsk-dansk.

Om stillingen
Du vil især kunne komme til at beskæftige dig med:

 • Håndtering af regninger i IRIS
 • Godkendelse af arbejdstidsregistreringer i Web-Tas
 • Bestilling af rejser samt kontrol og ekspedition af rejseregnskaber
 • Ferieplan for departementet
 • Forskellige indberetninger ved årsafslutning
 • Mindre regnskabsopgaver og afstemninger, herunder månedlig afstemning af lønninger
 • Vedligeholde departementets regnskabsinstruks
 • Være med til at sikre departementets journalisering og arkivering
 • Opgaver i forbindelse med tiltrædelse af nye medarbejdere samt også ved fratrædelse
 • Være med til at sikre departementets aflevering af materiale til politisk behandling
 • Være med til at servicere Naalakkersuisoq og departementschef
 • Stedfortræder for afdelingschefen
 • Ad hoc-opgaver

Det at arbejde i Ledelsessekretariatet betyder, at man hjælper hvor der er behov, og det er uanset opgaven.
Departementet ønsker at fremme ligestilling uanset køn, etnisk baggrund, religiøs overbevisning eller handicap. Ligeledes ser vi livserfaring og personlig modenhed som en fordel, hvorfor vi opfordrer til at søge uanset alder.

Yderligere oplysninger 
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Preben Rasmussen på tlf. 34 51 12 eller e-mail prer@nanoq.gl. Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgningsfrist og tiltrædelse
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest den 22. maj 2019. Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 21/22.

Ansøgning vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold samt eksamenspapirer med tilhørende karakterudskrifter mv. og fremsendes via link – se nedenfor.
Tiltrædelse efter aftale, men gerne snarest muligt.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning