Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Finanser og Ligestilling søger en AC-Fuldmægtig

Departementet for Finanser og Ligestilling søger en AC-Fuldmægtig

Afdelingen for Landsplanlægning søger en AC-fuldmægtig til landsplanområdet med ansættelse pr. 1. juli 2022 eller efter nærmere aftale.
Landsplanlægning spænder vidt - fra overordnet bæredygtig udvikling og SDG 2030 agendaen til fysisk planlægning og koordinering af nationale sektorplaner til klagesagsbehandling og høringssvar til nye kommuneplantillæg. Afdelingen for Landsplanlægning har også ansvar for kortlægning og geodata og søger at udnytte ny teknologi til digitale løsninger, der går hånd i hånd med den faglige opgaveløsning og koordinering af den fysiske planlægning under rammerne af den Nationale Strategi for Geodata 2018-2021. 

Stillingsbeskrivelse
Afdelingen for Landsplanlægning indgår som én af tre afdelinger under Departementet for Finanser og Ligestilling. Der er ca. 40 medarbejdere i departementet. Under departementet hører to styrelser: Skattestyrelsen og Økonomi- og Personalestyrelsen. Derudover er Grønlands Statistik underliggende enhed til departementet.
Vi er en lille afdeling – som p.t. har 3 ansatte, der arbejder tæt sammen og som favner en meget bred opgaveportefølje.
Landsplanlægning handler om at skabe helhed og sammenhæng på tværs og er et højt politisk prioriteret område med en snitflade til mange forskellige interessenter – både nationalt og internationalt. Afdelingen for Landsplanlægning har et særligt fokus på, hvordan den fysiske planlægning og geodata er med til skabe helhed i strategiudviklingen og sikre gode rammer for vækst i det grønlandske samfund. Afdelingen har ansvar for to store kommunikationsplatforme: Den nationale geodataportal  www.nunagis.gl og den officielle nationale verdensmålsplatform www.anguniakkavut.gl  
Vi søger en kollega til afdelingen, som har erfaring med og kan varetage projektledelse, koordinering og kommunikation af indsatserne, og som formår at lede, analysere og samle trådene på tværs af departementer og kommuner.
Den konkrete opgaveportefølje vil afhænge af din profil og varetagelse af andre af afdelingens områder kan aftales ved ansættelsen.

Om dig
Du har en relevant videregående uddannelse, gerne erfaring med en projektledelse.
Du har erfaring og kendskab til de politiske og administrative beslutningsprocesser i Grønlands Selvstyre.
Du har erfaring i at arbejde med SDG 2030 agendaen, SDG 2030 indikatorer og fysisk planlægning.
Du har analytisk sans og kan bevare overblikket og holde mange bolde i luften på én gang.
Du er god til at formidle, både skriftligt og mundtligt og er i stand til at formidle svært tilgængeligt materiale på en let og overskuelig måde.
Du evner at inkludere såvel interne som eksterne aktører i forhold til en effektiv løsning af opgaver og er drivkraft for positive samarbejdsrelationer.
Du evner at styre, koordinere og bidrage til effektiv gennemførelse af større projekter.
Du er serviceminded og kan udføre planlægning af/og praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af møder, seminarer eller lignende.
Du er en god kollega, der ønsker at indgå som en aktiv del af det eksisterende team i Afdelingen for Landsplanlægning.
Dobbeltsproget en fordel.

Vi tilbyder:
Et arbejde i et departement, der er tæt på den politiske beslutningsproces.
Et åbent arbejdsmiljø og engagerede kolleger, hvor omgangstonen er uformel.
Spændende personlige og faglige udfordringer samt mulighed for efteruddannelse.
Stemningen i departementet er præget af godt humør i en til tider hektisk dagligdag, men også med respekt for, at arbejdsliv og familieliv skal hænge sammen
Stillingen opslås som AC-fuldmægtig. Ansættelsen sker i henhold til gældende aftaler/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Tiltrædelsesdato er den 1. juli 2022 eller snarest efter aftale.

Yderligere oplysning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Afdelingschef Thomas Gaarde Madsen på telefon +299 588159 eller E-mail: thga@nanoq.gl.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er d. 23. maj 2022. Ansættelsessamtaler forventes afholdt straks efter ansøgningsfristens udløb.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”SØG JOBBET”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning